Gümnaasiumi keemia õpik “Anorgaanilised ained” valmis

Täna jõudis toimetusse trükivärske gümnaasiumi keemia õpik “Anorgaanilised ained”, autoriks on Lembi Tamm. 

Õpiku eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade metallide ja mittemetallide ning nende ühendite põhiomadustest, seostades neid rakendusvõimalustega tehnoloogias ja igapäevaelus. Palju tähelepanu on pööratud õppematerjali näitlikustamisele ja seoste loomisele, vältides samas ülearust faktilise materjali kokku kuhjamist.

Saadame õpikud koolidesse ja poodidesse lähipäevil. 

Õpiku juurde kuuluv töövihik on trükis ning valmib enne jõule. 

Lisamaterjalide keskkond avatud

Avasime Lotte õppekomplekti toetava lisamaterjalide keskkonna. See aitab muuta tunnid põnevamaks ja tulemuslikumaks. Koondame ühte kohta näidistöökavad, kuulamisülesanded, õigete vastustega täidetud töövihikute ja –raamatute leheküljed, lisalehed tublimatele lugejatele ja arvutajatele, Heiki Ernitsa imelised illustratsioonid jutustamisülesanneteks ja värvimiseks ning palju muud.

See saab olema pidevalt arenev keskkond, mida täiendame vastavalt kasutajate tagasisidele ja ettepanekutele ning miks ka mitte meile saadetud materjalidega, mida soovitakse kolleegidega jagada. Kõik see saab olema lihtsalt, mugavalt ja ilma igasuguse lisatasuta kättesaadav ühest kohast. Hetkel on see veel arenemisjärgus, aga saate juba aimu ning tutvuda aadressil www.kirjastusmaurus.ee/lotte