Maurus Kirjastus konverteerija väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on välja töötada prototüüp rakendusest, millega on võimalik PDF dokumente konverteerida fikseeritud kujundusreeglitega EPUB 3 formaadis e-raamatuks.

Projekti rahastab EAS arendusosaku programmist 19’600 euroga.