Maurus Kirjastus konverteerija väljatöötamine

Projekti (01.07.2017 – 13.10.2017) eesmärgiks on välja töötada prototüüp rakendusest, millega on võimalik PDF dokumente konverteerida fikseeritud kujundusreeglitega EPUB 3 formaadis e-raamatuks.

Projekti rahastab EAS arendusosaku programmist 19’600 euroga.