Ideekalendri 2. töötuba “Õpetaja kui juht” 28. veebruaril kell 13-16

Mauruse veebruarikuu ideekalendri lõpetab töötuba

ÕPETAJA KUI JUHT

Töötuba toimub 28. veebruaril kell 13–16 Mauruse Tallinna kontoris (Tartu mnt 74) või Tallinna Teeninduskoolis (sõltuvalt grupi suurusest).

Töötoa läbiviija Merit Lage:

„Õpetaja on klassi ees alati vähemalt kahes rollis: oma aine edasiandja ja grupi juht ehk liider. Hea õpetaja, juht ja liider ei ürita suhteid grupis kontrollida, vaid pigem loob klassis või grupis õhkkonna, mis aitab inimestel koos hästi toimida. Ka aitab ta kaasa toimivatele omavahelistele suhetele – selle pinnalt on omakorda lihtsam ainet õpetada. Nii omandavad õpilased lisaks õppeainetele ka austavaid kootöösuhteid. Klassijuhataja töö kõige suurem osa aga ongi juhtimine.“

Töötoas pöörame tähelepanu sellele, mida grupi juhtimisel silmas pidada:

  • klassi- ja grupikultuuri mõjutajad;
  • hästi toimiv grupp ja grupi düsfunktsioonid (P. Lencioni);
  • liidrina oma kogemuse mõtestamine ja kasutamine;
  • grupijuhi teadlikkus enda mõjust – mida mina gruppi toon?

Töötoas vahelduvad miniloengud praktiliste harjutuste ja ülesannetega.

Õpiväljundid:

  • osalejad on tutvunud grupikultuuri erinevate mõjutajatega;
  • osalejad on tutvunud P. Lencioni grupi mudeliga;
  • osalejad on läbi teinud oma mõju analüüsi ülesande.

Merit Lage tegutseb koolitajana alates 2007. aastast ning tal on magistrikraad kasvatusteadustes. Lisaks töötab Merit geštaltpsühhoterapeudi ning töönõustaja, coach’i ja superviisorina. Merit on veendunud, et avastades oma potentsiaali juhi ja ka meeskonnana, on võimalik paremini tööle pühenduda. Lisainformatsiooni Meriti ja tema tegemiste kohta leiad aadressilt www.meritlage.ee

Koolitus on kõigile tasuta ja soovijad saavad ka tõendi töötoa läbimise kohta.

Registreeru koolitusele!