Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele I osa. “Tervisest nii- ja naapidi”

Autor Heli Israel

 • Läbiv tegelane Renet, kellega õpilane saab samastuda.
 • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
 • Mitmekesised ülesanded: arutelud, seoste loomine oma eluga, funktsionaalne lugemine, paaris- ja rühmatööd.
 • Toetavad veebimaterjalid:
  • töökava;
  • lisaülesannete kogu;
  • allalaetavad ja prinditavad kontrollülesanded õpitulemuste hindamiseks;
  • interaktiivsete õppeülesannete kogu, mis sisaldab nii harjutavaid kui ka hindamise võimalust andvaid ülesandeid.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee