Härra Maurus on eestlastele klassikalise õpetaja sünonüüm …

– pühendunud, visiooniga, empaatiavõimeline ja hooliv, aga ka enesekindel ning loomulikult haridust väärtustav. Tahame kirjastuses Maurus jagada samu väärtusi. Soovime, et meie õpikud annaksid lisaks konkreetsetele faktiteadmistele võimaluse kaasa mõelda, tekitaksid uudishimu ja küsimusi, tekitaksid soovi rohkem teada saada.

Haridusreformi käigus uuenevad õppekavad tingivad ka õppematerjalide uuenemise. Eesti kool vajab õpikuid, mis aitaksid õpetajatel oma ainet veelgi sisukamalt ja mitmekesisemalt õpetada ning muuta ka kõige keerulisemad õppetükid õpilaste jaoks meeldivaks kogemuseks.

Õpetajad, õpilased ja lapsevanemad muutuvad õppekirjanduse suhtes üha nõudlikumaks. Nad vajavad uusi, vaheldusrikkamaid töövorme võimaldavaid õppeväljaandeid.

Mauruse meeskonda kuuluvad erialainimesed on oma ala tipud. Noorema ja keskmise põlve autorite-spetsialistide kaasamine aitab meil rikastada kooliõpikuid värskete käsitluste ja uute mõtetega ning rakendada ellu ka digikirjastamise ajastu uusi, põnevaid võimalusi.

 

Meie inimesed

 

KONTAKT

 

Info, tellimine ja ettepanekud:

Tel 5919 6117

tellimine@kirjastusmaurus.ee

 

MAURUS Facebookis

Privaatsustingimused

Aadress:

Kirjastus MAURUS

Tartu mnt 74, 10144 Tallinn

Tel 5919 6117 (Elo)


MAURUS Tartus

Kalevi 15, 50103 Tartu

Tel 5054 157 (Marili)

Kirjastus Maurus

Tartu mnt 74

10144 Tallinn