Koolitus “Jutulinna õppekomplektid. Inimeseõpetuse tööraamatute kasutusvõimalusi” 10. novembril Raplas

10. novembril kell 13–16 tutvustame Rapla keskraamatukogus Mauruse 2. ja 3. klassi õppekomplekte. Kirjastusel on valmimas terviklik komplekt põhiainetega, mille seob ühtseks tervikuks Jutulinna keskkond.

Seekordsel algklasside koolitusel on põhirõhk inimeseõpetusel. Inimeseõpetuse tööraamatut tutvustavad autorid. Tööraamatu ülesehitus haakub kooliaasta loomuliku rütmiga. Kooliaasta algab viisaka suhtlemise ja liiklusohutuse meeldetuletamisega, sügiseste rahvalike pühade traditsioonide tutvustamisega. Jõulude ja aastavahetuse paiku käsitletakse aga ka tuleohutust. Vabariigi aastapäeva paiku on teemaks kodumaa riigi- ja rahvussümboolika. Kooliaasta lõpus, matkade ja ekskursioonide ajal, käsitletakse kodukohta, reisi marsruudi planeerimist ja taskuraha arvestamist.

Inimeseõpetuse 3.klassi tööraamatu abil saavad lapsed koos Jutulinna lastega olulistel teemadel arutleda, arvamust avaldada, uusi teadmisi ja oskusi omandada. Järjepidev lõiming emakeele ja rahvusliku pärandiga toimub vahva väikese tegelase haki abil, kes siin-seal tarkuseteri, kõnekäände ning vanasõnu hõikab. Kordamisülesannetega suunatakse last ennast ja oma teadmisi reflekteerima.