Koolitus klassiõpetajatele “Ainetevaheline lõiming ja praktiline tegevus klassis Lotte 1. klassi õppekomplekti näitel”

Koolitused toimuvad 18. septembril kell 13.30–16.30 Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn) (REGISTREERU KOOLITUSELE) ja 19. septembril kell 13.30–16.30 Domus Dorpatensises (Raekoja plats 1 / Ülikooli 7, Tartu) (REGISTREERU KOOLITUSELE).

Koolituse viivad läbi eesti keele materjalide autor Heli Prii, eripedagoog ja veebimaterjalide autor Ingrit Talvist, Paide Gümnaasiumi klassiõpetaja Taimi Jürgenstein, matemaatika materjalide autor Mare Kabel ja loodusõpetuse materjalide autor Maarika Männil.

Ajakava

Tervituskohv

I osa

  • Lotte õppekomplekti koostamise põhimõtted ja ülesehitus.
  • Terviklik õppematerjal ainetevahelise lõimingu toetajana.
  • Veebikeskkonna kasutamine ja võimalused.
  • Eripedagoog soovitab: abimaterjalid lugemisraskustega lastele.
  • Klassiõpetaja kasutajakogemus: „Õpetame last, mitte ainet.“.

II osa

  • Ainetevaheline lõiming teemal „Suhtlus ja koostöö“.
  • Veebipõhise töökava ja lisamaterjalide kasutamine tunnis.
  • Õppevahendi meisterdamine ja kasutamine erinevates ainetundides.
  • Kus on ideede kodu?

Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi, osalejatele koolitustõend.

Koolitusega seotud küsimused: anneli@kirjastusmaurus.ee