Lisamaterjale distantsõppeks

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga oleme lisanud erinevate ainete töökavadesse lisaülesandeid, mida distantsõppes kasutada. Siia lehele kogume kokku otselingid värskelt lisatud materjalidele.

Kuna eriolukorra lõpuni on kõigile vabalt kättesaadavad ka Mauruse e-õpikud (lehel eõpik.ee, vajalik registreerumine) ning lehitsetavad ka töövihikud meie kodulehel (kirjastusmaurus.ee, vastava õppematerjali juures), siis on ülesanded kasutatavad ka siis, kui kasutate põhimaterjalina mõne muu kirjastuse õpikuid.

Kui tunnete puudust mõnest kindlast abimaterjalist või ülesannete tüübist, millega kirjastus saaks aidata, siis võite oma mõtted saata marili@kirjastusmaurus.ee.

 

Vaheldusrikast õppimist soovides
Teie kirjastus Maurus


 

I kooliaste

Lisamaterjal Tere-sarja õpikute juurde:

Jutulinna 2. kl. loodusõpetuse interaktiivsed ülesanded, alates 25. õppenädalast ja edasi:

Jutulinna 3. kl. matemaatika, loodusõpetuse ja inimeseõpetuse interaktiivsed ülesanded, alates 25. õppenädalast ja edasi:

Käelist tegevust:

 

Eesti keel ja kirjandus

4. ja 5. kl harjutused printimiseks ja veebis, alates 25. õppenädalast ja edasi:

 

Loodusõpetus

4. kl prinditavad töölehed ja interaktiivsed ülesanded, alates 46. õppetunnist ja edasi:

7. kl interaktiivsed ülesanded, alates 50. õppetunnist ja edasi:

 

Matemaatika

Nuputamist kooliaasta lõpuks ‒ linke matemaatikavõistluste ja olümpiaadide lehekülgedele

  • KÄNGURU. Valikvastustega nuputamisvõistlus. Arhiivis on ülesanded koos vastustega aastasest 2004‒2019.

Vanuseklassid: pre-ecolier (1.‒2. klass); ecolier (3.‒4. klass); benjamin (5.‒6. klass); kadett (7.‒8. klass); juunior (9.‒10. klass); student (11.‒12. klass).
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/voistluse-arhiiv-3

  • NUPUTA. Võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus 5.‒7. klasside õpilastele. Arhiivis on ülesanded koos vastustega aastatest 1997‒2019, lisatud on ka eelvoorude ülesanded.

http://www.ttkool.ut.ee/nuputa/

  • KUUBIK. Lahtine matemaatikavõistlus kõigile, kes ei õpi veel kõrgkoolis. Võistluse kodulehel ja arhiivis on ülesanded aastatest 2014‒2020; igal õppeaastal on toimunud neli vooru.

https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kuubik
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/voistluse-kuubik-arhiiv

  • MATEMAATIKA LAHTINE VÕISTLUS. Keerukamaid ülesandeid sisaldav võistlus matemaatikahuvilistele noortele, kes pole veel astunud kõrgkooli. Võistlus toimub kahes vanuserühmas, kaks korda õppeaasta jooksul. Viie tunni jooksul lahendatakse kuus arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist nõudvat ülesannet.

https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/matemaatika-lahtine

Tartu Ülikooli teaduskooli lehel on veel palju ainevõistlusi, millega saab tutvuda siin: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused

  • EESTI MATEMAATIKA SELTSI OLÜMPIAAD 4.‒6. klasside õpilastele.

https://matemaatika.eu/kmu/4-6-klasside-olumpiaad/

  • MATEMAATIKAOLÜMPIAAD 7.‒12. klassidele

http://www.math.olympiaadid.ut.ee/html/index.php

 

Videojuhendid