Lisamaterjale koduõppeks

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga oleme lisanud erinevate ainete töökavadesse lisaülesandeid, mida koduõppes kasutada. Siia lehele kogume kokku otselingid värskelt lisatud materjalidele.

Kuna eriolukorra lõpuni on kõigile vabalt kättesaadavad ka Mauruse e-õpikud (lehel eõpik.ee, vajalik registreerumine) ning lehitsetavad ka töövihikud meie kodulehel (kirjastusmaurus.ee, vastava õppematerjali juures), siis on ülesanded kasutatavad ka siis, kui kasutate põhimaterjalina mõne muu kirjastuse õpikuid.

Kui tunnete puudust mõnest kindlast abimaterjalist või ülesannete tüübist, millega kirjastus saaks aidata, siis võite oma mõtted saata marili@kirjastusmaurus.ee.

 

Vaheldusrikast õppimist soovides
Teie kirjastus Maurus


 

I kooliaste

Lisamaterjal Tere-sarja õpikute juurde:

Interaktiivsed ülesanded Jutulinna 2. klassi loodusõpetuses:

Interaktiivsed ülesanded Jutulinna 3. klassi matemaatikas, loodusõpetuses ja inimeseõpetuses:

 

Eesti keel ja kirjandus

Koduõppeharjutused 4. klassi eesti keeles:

Koduõppeharjutused 5. klassi eesti keeles:

Koduõppeharjutused 5. klassi kirjanduses:

 

Loodusõpetus

Interaktiivsed ülesanded 4. klassi loodusõpetuses:
Alates 46. õppetunnist ja edasi.

Interaktiivsed ülesanded 7. klassi loodusõpetuses:
Alates 50. õppetunnist ja edasi.