Trükivärske Matemaatika tööraamatu II osa

Allar Veelmaa koostatud Matemaatika tööraamatu II osa sai valmis, see on jätk populaarseks saanud I osale

Tööraamatus on iga teema alguses välja toodud vajalikud valemid ning hulgaliselt erinevaid näiteülesannete lahendusi. Raamatus on juttu nõuetest ülesannete lahenduse vormistamisele, taskuarvuti mõistlikust kasutamisest ning ka sellest, kuidas ülesannete lahendusi kontrollida personaalarvuti abil.

Raamatut saavad kasutada ka need õpilased, kes õpivad matemaatikat kitsa kursuse järgi. Tööraamatu lõpus on mitmed näidiseksami variandid. 

Vaata lähemalt