Mauruse ajaloopäev 25. aprillil Pärnus

MAURUSE AJALOOPÄEV

Põhikooli õppematerjalid

25. aprillil 2019 kl 11–16 Pärnu Keskraamatukogus

Registreerumine!

Ajakava

10.30 Tervituskohv

11.00 Ajaloopäeva sissejuhatus

11.15 5. klassi ajalugu

  • Kasutajate tagasiside ja digiõpiku lisamaterjalid
  • Autorid Karolina Antons ja Terje Hallik: „Pääsukese lend läbi ajaloo ehk kodulävelt maailma. Miks ja kuidas õpetada 5. klassis just Eesti ajalugu?“

12.30 6. ja 7. klassi ajalugu

  • Õppematerjalide ülesehitus, kasutava õpetaja tagasiside
  • Töövihikute autor Triin Hirvlaan „Loovkirjutamisest ajaloo õpetamisel 7. klassi töövihikute näitel.“

13.30 Kohvipaus

14.00 8. klassi ajalugu

  • Autorid Anu Raudsepp ja Lauri Kann värskelt ilmunud õpiku ülesehitusest
  • Praktilisi näiteid tunnitegevusteks (töölehed, ülesanded)

15.00 Ajaloopäeva kokkuvõte

Soovijatele koolitustõend