Ajaloo õpik 6. klassile, Kiviajast vanaajani II osa

€ 12.80

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 160 lk, 2015


Kuuenda klassi kaheosalise ajalooõpiku autori arvates tuleks ajalugu
lastele õpetada nii, et seda oleks võimalik ka erinevate meeltega tunnetada. Nii leiab õpikust näiteks (õuna) muumia valmistamise õpetuse ja kiilkirjas matemaatikaülesande. Kuuenda klassi õpilased ei oska veel abstraheerida, seepärast tuleb olla konkreetne ja kirjeldada protsesse võimalikult täpselt. Kuuenda klassi õpilane peab õppima ka oma arvamust avaldama, seepärast on õpikus palju küsimusi püstitatud teemal „Mida arvad sina?“. Sellised küsimused võimaldavad õpetajal ja õpilasel harjutada dialoogi – kumbki ei pea kartma eksimist, sest siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid.


 

  • Põhikooli ajaloo-olümpiaadi kirjandus (vanad idamaad).
  • Fotod ja joonised originaalesemetest.
  • Mänguline.
  • Ajalooprotsesside täpne kirjeldus.
  • Lõiming erinevate ainetega.
  • Palju illustreerivat materjali. 

 

 

AUTORIST

Sirje Pallo on diplomeeritud ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning etnograaf. Sirje töötab Eesti ajaloomuuseumis ning on Tallinna vaba Waldorfkooli gümnaasiumiosa ajalooõpetaja.