Ajaloo õpik 8. klassile II osa

€ 15.10

Anu Raudsepp, Lauri Kann

Ilmub 2019


Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 2019


8. klassi ajalooõpiku esimene osa käsitleb maailma uusajal aastail 1600–1815, teine osa kajastab aastaid 1815–1918. Peatähelepanu on pööratud Euroopas toimunud sündmustele ja protsessidele, lisaks sellele kajastatakse ka ajaloosündmusi Eestis. Õpikus on olulisel kohal sotsiaalajalugu. Näiteks on eraldi peatükk pühendatud rõivastusele ja moele, leidub ka peatükk Eesti talupoja eluolust ja tema elupaigast ehk rehielamust.


  • Lisaks poliitilisele ajaloole käsitletakse sotsiaalajalugu.
  • Käsitletakse õpilasele tuttavaid argiteemasid: tervis, mood, linn, maa jne.
  • Käsitleb Euroopat, Eestit, aga ka Aafrikat, idamaid jm.


AUTORITEST

Anu Raudsepp on Tartu ülikooli ajaloo didaktika dotsent, kes on töötanud ka ajalooõpetajana. Ühtlasi on ta korraldanud ajalooõpetajatele praktiliste materjalidega täiendkoolitusi, nt 2016. aastal viis ta läbi koolituse 5.–7. klassi ajalooõpetamisest. Tema teadusliku uurimistöö põhivaldkond on Eesti ajalugu, rõhuasetusega haridus- ja kultuuriloole.

Lauri Kann on Tartu ülikooli ajaloodoktorant ning on aastaid töötanud Tartu Herbert Masingu koolis ajalooõpetajana. 2011. aastal sai Lauri ajaloo bakalaureusekraadi ning 2013. aastast on ta ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala magister.

Vivian Siirman on ajaloodoktorant, kelle uurimistöö on keskendunud uusajale. Vivian on õppinud nii Tartu ülikoolis kui ka Munsteri ülikoolis. Ta on töötanud Eesti vabaõhumuuseumis.