Ajaloo töövihik 5. klassile

€ 4.90

Ilmunud 2015; formaat A4, 120 lk, pehme köide, kahevärviline

Õpiku juurde kuulub ka töövihik, mille abil õpib laps täitma kontuurkaarti, töötama erinevate ajalooallikatega, arutlema minevikusündmuste üle jpm. Samuti on töövihikus märkmete tarbeks tühjad lehed. Õpiku ja töövihiku küsimused suunavad õpilast ja õpetajat tutvuma ka oma kodukoha ajalooga.

 

AUTORITEST

Karolina Antons ja Terje Hallik on koos nii mõndagi mõelnud ja teinud. Nende  „esimeseks pääsukeseks“ õpikute vallas on haarava lapsekeelse ja -meelse 5. klassi Eesti ajaloo õpiku ja töövihiku kirjutamine. Nad on veendunud, et ajaloo õppimist tuleb alustada kodulävelt, sest maailma jõuab avastada ka hiljem. Karolina on Tartu Mart Reiniku kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning Terje töötab Miina Härma Gümnaasiumi õppejuhina.