Ajaloo töövihik 6. klassile, II osa

€ 4.90

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Klamberköide, kahevärviline, A4, 80 lk, 2015, juurdetrükk 2019


Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua materjal, mis võimaldab diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on rohkem ning õpetaja saab nende seast valida. On oluline, et 6. klassis arendataks õpilaste arutlusoskust ning neil tekiks huvi kaasa mõelda – et õpilased oskaksid luua silda minevikusündmuste ja tänapäeva vahele. Õpikus käsitletavad teemad ja kesksed mõisted kinnistatakse töövihikus konkreetsete ülesannete abil. Näiteks on heaks visuaalseks ülesandetüübiks faktikastid „Pean meeles!“, kuhu õpilased kirjutavad tähtsamad märksõnad ja aastaarvud. Töövihikus on väga olulisel kohal ka info leidmise ja selles orienteerumise oskuse kujundamine.


 

  • Õpilane töötab erinevate ajalooallikatega.
  • Lõiming geograafia ja loodusõpetusega.
  • Ülesanded, kus õpilane saab arendada käelist tegevust.
  • Loovust arendavad ülesanded.
  • Õpitut kinnistab faktikast „Pean meeles!“.NB! Materjal on ajutiselt ligipääsetav seoses koroonaviiruse levikuga ja selle tõttu valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga, mille alusel lähevad kõik Eesti koolid alates 16. märtsist üle distantsõppele.

Google Chrome brauseris ei toimi täisekraanvaate nupp. Täisekraanvaateks kasutage palun Mozilla Firefox, Microsoft Edge või Internet Explorer brauserit.

Vajaliku lehekülje avamiseks kirjutage sinisele joonele leheküljenumber ning vajutage klaviatuuril Enter nupule.

AUTORIST

Katrin Saareleht (Martsik) on Tartu ülikooli lõpetanud ajaloolane. Praegu töötab Katrin Rocca al Mare kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana nii kesk- kui ka gümnaasiumiastmes.