Ajaloo töövihik 7. klassile, II osa

€ 4.90


Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2017


Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua materjal, mis võimaldab diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on palju ning nende seast saab teha valikuid. Seitsmenda klassi ajaloo töövihikute kontseptsiooni keskpunktis on loovkirjutamine, mis aitab laste fantaasial areneda. Ülesandeid lahendades lähevad lapsed ajastu sisse, võrdlevad, fantaseerivad, samastuvad ja leiavad erinevusi.


  • Põhirõhk on loovkirjutamisel.
  • Väga suur valik erinevat tüüpi ülesandeid.
  • Mänguline.
  • Arendab fantaasiat.
  • Ülesanded aitavad arendada kirjutamisoskust.NB! Materjal on ajutiselt ligipääsetav seoses koroonaviiruse levikuga ja selle tõttu valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga, mille alusel lähevad kõik Eesti koolid alates 16. märtsist üle distantsõppele.

Google Chrome brauseris ei toimi täisekraanvaate nupp. Täisekraanvaateks kasutage palun Mozilla Firefox, Microsoft Edge või Internet Explorer brauserit.

Vajaliku lehekülje avamiseks kirjutage sinisele joonele leheküljenumber ning vajutage klaviatuuril Enter nupule.

AUTORITEST

Piret Tänav on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Miina Härma gümnaasiumis. Ta on õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka rahvusvahelises õppes ning on koostanud õppematerjale riigieksamiteks valmistujatele ja retsenseerinud nii õpikuid kui ka töövihikuid.

Triin Hirvlaan (Pukk) on Tartu ülikooli magister, kelle põhierialaks on kunstiajalugu ja lisaerialaks üldajalugu. Ta on tegelenud õppematerjalide toimetamise ja koostamisega üle seitsme aasta.