Eesti ajaloo töölehed gümnaasiumile

€ 4.90

Õppeained: , , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2015; formaat A4, 136 lk, pehme köide, mustvalge

Käesolev töölehtede komplekt on mõeldud kirjastuse Maurus õpiku Eesti ajalugu gümnaasiumile I ja II osa läbitöötamiseks (nii paber- kui ka e-õpiku). Töölehed on koostatud kõikide peatükkide kohta (28+29) ning nende eesmärk on aidata õpilasel õpiku teksti mõista ning eristada ja sõnastada kõige olulisem. 

Töölehed on praktilised ja mugavad kasutada. Lehed sobivad täitmiseks nii tunnis kui ka kodus iseseisva tööna.

Töölehtede struktuur järgib teksti ülesehitust ja teemade järjekorda. Kiiretele vastajatele on töölehe lõpus ka lisaülesanne, mis toetub õpikule või lisamaterjalile.

Küsimused töölehel on koostatud ja sõnastatud lähtudes põhimõttest, et täidetud töölehtedest kujuneb õpilasele terviklik õppematerjal, nö õpimapp. Küsimuse tekstis on rõhutatud ja vajadusel üle korratud olulised faktid. Töölehe küsimusi saab kasutada ka kontrolltöödes.

AUTORIST

Sigrid Abiline on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana kunstiajaloo lisaerialaga. Lisaks on tal kunstiteaduse magistrikraad Eesti Kunstiakadeemiast. Praegu on Sigrid ajaloo-, ühiskonnaõpetuse- ja kunstiajaloo õpetaja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis. Sigridil on vanemõpetaja ametijärk ja andragoogi kutsekvalifikatsioon ning ta on osalenud mitmete õpikute ja õppematerjalide koostamises.