Pehme köide, värviline, A4, 160 lk, 2018


Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, milles on nii teoreetiline kui ka praktiline osa. Tööraamatutesse on koondatud seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid on seotud igapäevaeluga või on kultuuriloos olulised: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on praktikud, kes töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.


 

  • Materjal jaguneb seitsmeks suuremaks teemaks ja alateemadeks.
  • Iga teema algab teooriaga, järgnevad tööülesanded ja teemat lõpetav tekstiõpetuse osa.
  • Palju funktsionaalse lugemise ülesandeid.
  • Töö sõnavaraga.
  • Haruldaste sõnade ja murdesõnade näited.
  • Sõnastik tööraamatu lõpus.
  • Osa tekste on originaalmaterjal.
  • Kõik tekstid lähtuvad Eesti teemadest.
  • Digiõpet toetavad ülesanded. 

 

 

AUTORITEST

Reet Varik (Igav) on eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ta on töötanud Saaremaa ühisgümnaasiumis, Kadrioru Saksa gümnaasiumis ja TTÜ Kuressaare kolledžis. Reet on juhendanud hulgaliselt õpilasi uurimistööde tegemisel. Reet on ka emakeele seltsi liige. Ta on ka gümnaasiumiõpiku “Keel ja ühiskond” üks autoreid.

Kaja Männi on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jüri gümnaasiumis.