Formaat A4, pehme köide, värviline

Ilmub kevadel 2018

Mauruse 5. klassi eesti keele õppevara ilmub tööraamatute formaadis, sest see võimaldab õpilasel kõige mugavamalt ja kompaktsemalt materjali harjutada ning kinnistada. Koostajad lähtuvad riiklikust õppekavast ja seega on põhiteemad algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutamine, hääliku-, vormi-, sõnavara- ja lauseõpetus ning keele olemus üldiselt. Tähelepanu pööratakse ka õpilase sõnavara arendamisele ning igas jaotuses on üks suurem tekstiõpetuse plokk. 

Oluline märksõna on ka lõiming. Igas alapeatükis leiduvad tekstid või harjutused, mis on seotud mõne Eesti paiga ja kindla teemaga, näiteks spordi, kunsti, tervise, õppimise, teaduse, muusika vms-ga. Tööraamatus leidub ülesandeid nii üksi, kaaslasega kui ka väiksemas rühmas lahendamiseks. Ka metoodika on võimalikult mitmekesine – tööraamat sisaldab nii ortograafiaharjutusi, piltülesandeid, mälu- ja tajuülesandeid, ristsõnu kui ka funktsionaalseks lugemiseks mõeldud tekste, tähelepanu on pööratud ka digiõppe võimalustele.

 

AUTORITEST

Reet Varik on Tallinna reaalkooli õpetaja, Mauruse gümnaasiumiõpiku „Keel ja ühiskond“  ja eesti keele tööraamatu üks autoreid. Ta on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana Saaremaa ühisgümnaasiumis ja Kadrioru Saksa gümnaasiumis. Reet on osalenud mitmesugustes kooliprojektides, juhendanud olümpiaadidel osalejaid ja uurimistöö tegijaid.

Kaja Männi on eesti keele tööraamatu üks kaasautoreid. Kaja õpetab eesti keelt ja kirjandust Kuusalu keskkoolis.