Eesti keele töövihik 2. klassile I osa

€ 4.70

Ilmunud 2016; A4-formaat, 112 lk, klamberköide, kahevärviline

Eesti keele töövihikud on üles ehitatud lugemike põhjal ja sisaldavad harjutusi kõigi lugemispalade kohta. Teise klassi lugemike töövihikutes harjutatakse lisaks grammatikale veel ka kirjatehnikat, koostatakse skeeme ja tabeleid, lahendatakse loovülesandeid.

Töövihikute autor Kaja Kivisikk:

„Oma töös püüan pidevalt pakkuda lastele erinevaid mängulisi ülesandeid tunnis õpitu kinnistamiseks. Uute töövihikute koostamisel on minu eesmärk luua tervik, seega on töövihiku keelelised harjutused tihedalt seotud lugemiku tekstidega. Tähtis on hoida sidet eesti kultuuri traditsioonidega ja nii on töövihiku ülesannetes läbivalt kasutatud vanasõnu ning mõistatusi. Lisatud on hulgaliselt ülesandeid lugemiku palade kohta. Ära pole unustatud ka kirjatehnikat ja tekstiloomet. Ja kuulamisülesannete eest hoolitseb Jutulinna raadio.“

AUTORIST

Kaja Kivisikk on töötanud enam kui 30 aastat Tartu Descartes’i Koolis klassiõpetajana.  2013. aastal tunnustati Kajat Tartu linna aasta õpetaja tiitliga.