Eesti keele töövihik 2. klassile II osa

Kaja Kivisikk

Vaata TUTVUSTAVAT VIDEOT

Hetkel läbi müüdud, ettevalmistamisel kordustrükk

VAATA TÖÖKAVA LEHITSE

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, parandatud trükk 2018


Eesti keele töövihikud on tihedalt seotud õpikutega – järje hoidmise hõlbustamiseks on kasutatud lugemikuga samasuguseid pealkirju. Keelereeglite õppimine on püütud teha lastele mänguliseks ning huvitavaks. Planeeritud on täita igas tunnis üks töövihiku lehekülg, kuid loomulikult saab õpetaja seda soovi korral muuta.


  • Harjutused kõigi õpiku lugemispalade kohta.
  • Grammatikareeglid.
  • Mitmekülgne ülesannete valik.
  • Jutulinna raadiost edastatavad kuulamisülesanded.
  • Kirjatehnika harjutamise leheküljed töövihiku lõpus. 

 

 

AUTORITEST

Kaja Kivisikk töötab Tartu Descartes’i koolis klassiõpetajana 1984. aastast. 2003. aastal tunnustati Kajat Tartu linna aasta õpetaja tiitliga. Kaja on olnud „Lugemispesa“ projektijuht ning viinud läbi laste lugemisalaseid koolitusi. Ta on raamatu „Mängud lugemispessa“ (Koolibri) autor.