Eesti keele töövihik 4. klassile I osa

€ 5.30


Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017


Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on palju ülesandeid, mis on tugevalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.


  • Tööülesanded on metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja mitmekesised: pilt- ja tekstülesanded; ristsõnad; reebused; lugemispalade põhjal küsimustele vastamine; nuputamine; ortograafiaülesanded.
  • Tekstid arvestavad kuu teemade ja lõiminguga.
  • Eri raskusastmega tegevused. 

 

 

AUTORITEST

Raina Tiidovee, Ene Riis ja Raina Rääp on Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetajad.