Energia

€ 16.50

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014; formaat 170 × 250 mm, 104 lk, pehme köide, värviline

Valmis koostöös Eesti Füüsika Seltsiga. 

Gümnaasiumi IV füüsikakursuse „Energia“ õpik arvestab füüsika ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. Õpik on jagatud neljaks osaks: alalisvool,  vahelduvvool, soojusliikumine ja soojusenergia. Seega on ühte õpikusse koondatud see füüsika osa, mis selgitab energia muundamise põhilisi valdkondi.

Õpik koosneb tekstist, joonistest, illustratsioonidest ja lisast. Õpik valmistatakse ka e-õpikuna, kuhu lisakse veel videod, täiendavad teemad, näidisülesanded, laboratoorsete tööde juhendid, kordamisküsimused, viited jms.

Lisad sisaldavad olulisi füüsikalisi konstante, õpikus esinevaid põhivalemeid, SI ühikuid, kreeka tähestikku, keemiliste elementide perioodilisuse süsteemi tabelit ja indeksit.

 

AUTORIST

Madis Reemann on Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja-metoodik alates 1976. aastast. Ta on füüsika õppematerjalide autor ja retsensent ning koostanud füüsika riigieksami ülesandeid ja osalenud füüsika ainenõukogu töös. Madis on ka süvaõppega klasside füüsika ainekava üks autoritest.