Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee. Täname!

Inimeseõpetuse tööraamat 3. klassile

€ 9.20


Klamberköide, värviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019


Õppematerjal on koondatud ühte tööraamatusse, mis hõlmab kogu vajalikku inimeseõpetuse ainekava ja riikliku õppekava läbivaid teemasid, sobitudes hästi kooliaasta loomuliku rütmiga. Nii näiteks on enda ja teiste erinevus ning sallivus seostatud sügiseste erinevate tähtpäevadega. Jõulude ja aastavahetuse teema juures käsitletakse ka tuleohutust. Kooliaasta lõpus, mil toimuvad matkad ja ekskursioonid, uuritakse kodukohta, õpitakse reisi marsruuti planeerima ja ka taskuraha kulutamist arvestama.


 

  • Välditud on negatiivseid näiteid. 
  • Pakutakse sobivaid ja oodatud hea käitumise näiteid.
  • Õppesisu avavad lood, mis on seotud laste igapäevaga.
  • Tööraamatut läbivad eneseanalüüsi leheküljed 

 

 

AUTORITEST

Riina Meidla on Märjamaa gümnaasiumi inimeseõpetuse ja võõrkeelte õpetaja ning Punase Risti
esmaabiõpetaja. Ta on inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi ülesannete koostaja ja õppevara retsensent.

Ülle Säälik on haridusteaduste doktor, Tartu ülikooli Narva kolledži psühholoogia ja pedagoogika lektor. Ta on töötanud 14 aastat C. R. Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis inimeseõpetuse ja inglise keele õpetajana. Ülle on olnud maakondlike ning ülevabariigiliste inimeseõpetuse olümpiaadi tööde koostaja.