Inimeseõpetuse tööraamat 3. klassile

€ 8.20

Riina Meidla, Ülle Säälik

LEHITSE TÖÖRAAMATUT

Vaata ÕPETAJA TÖÖKAVA

Ilmunud 2017, A4-formaat, pehme köide, värviline

Inimeseõpetuse 3. klassi õppematerjal aitab õpilasel ennast, teisi ja ümbritsevat elukeskkonda mõistma ja kirjeldama õppida. Vaadeldes, arutledes ja näiteid tuues õpitakse häid käitumisreegleid ja üksteist austavat suhtlemisviisi. Saadakse teadmisi oma kodumaast ja kodukohast.

Eesmärk on aidata kaasa õpilase enesekohaste pädevuste ning toimetulekuoskuste arengule, lõimides
ühiskonnaõpetuse temaatikat teiste õppeainetega ja suunates õpilast kasutama kaasaegseid õpioskusi arendavaid võtteid.