Keemia õpik 9. klassile

€ 15.50

Õppeained: , . Märksõnad: , , , .

Ilmunud 2016; formaat 220 pehme köide, värviline

9. klassi õpik jätkab aasta varem ilmunud 8. klassi õpiku traditsioone. Õpik on mõeldud õpilasele eelkõige iseseisvaks õppimiseks. Eelistatud on konspektiivset esituslaadi, kuid ühtlasi ka silmas peetud, et tekst oleks jõukohane, mõistetav ja selge. Õpik järgib 2014. aastal korrigeeritud põhikooli keemia ainekava õppesisu teemasid, alateemade järjestust ja õpitulemusi.

Õpik koosneb 4 osast ja 30 õppetükist. Iga õppetüki alguses on selgitatud, miks vastava teema õppimine tarvilik on. Õppetükid on liigendatud küsimustega pealkirjastatud alapunktideks. Õppetükk lõpeb lühikese kokkuvõttega ja väljavõttega vastavatest õpitulemustest ainekavas.

Õpikust puuduvad kordamisküsimused ja -ülesanded, need on olemas aga töövihikus – kokku moodustub terviklik õppekomplekt. Õpik annab raudvara, mille rakendamisele suunavad töövihiku mitmetahulised ülesanded, aidates materjali omandada ja kinnistada.

 

AUTORITEST

Martin Saar on Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja ning Reaalkooli õppealajuhataja. Ta on ka gümnaasiumi keemia ainekava üks koostajaid, avaldanud metoodilisi materjale ning viinud läbi koolitusi. Martin tunneb erilist huvi keemia ja humanitaarainete lõimimise ning elektroonilise testimise vastu. Ta on ühe aasta jooksul õpetanud keemiat HMC projekti raames Suurbritannias. 

Neeme Katt on Jõgeva Põhikooli keemia- ja informaatikaõpetaja. Neeme on menukate keemia lühikursuste autor ja edukate õpilasuurimuste juhendaja, osalenud pikka aega keemia ainekava ja eksamite koostamisel. Ta õpetab veebiprogrammeerimist ja on andunud matkaja nii Eesti rabamätastel kui ka kaugematel mägiradadel.