Keemia töövihik 8. klassile

€ 5.90

Martin Saar, Neeme Katt

PARANDATUD JA TÄIENDATUD TRÜKK!

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Ilmunud 2014; formaat 210 x 250 mm, 104 lk, pehme köide, värviline

Töövihik on üles ehitatud selliselt, et iga alateema sisaldab eri tüüpi ja erineva eesmärgiga ülesandeid. Peatüki keskme moodustavad harjutusülesanded, mis aitavad uut materjali ja selle põhimõisteid kinnistada ja õpitut korrata. Sellele lisanduvad õpilaskatsete juhendid, küsimused näitkatsete kohta ja IKT kasutamisele suunavad ülesanded.

Uudsena on toodud töövihikusse üldpädevusi arendavad ülesanded, mis harjutavad põhikooli keemia lõpueksami ülesannete laadiga. Töövihikus käsitletakse aineid ja nendega toimuvaid muundumisi nii makro-, mikro- kui ka sümboltasandil. Ülesannetes on eelistatud argielulisi aineid ja nende muundumisi – seeläbi areneb kindlasti õpilaste silmaring.

AUTORITEST

Martin Saar on Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja ning Reaalkooli õppealajuhataja. Ta on ka gümnaasiumi keemia ainekava üks koostajaid, avaldanud metoodilisi materjale ning viinud läbi koolitusi. Martin tunneb erilist huvi keemia ja humanitaarainete lõimimise ning elektroonilise testimise vastu. Ta on ühe aasta jooksul õpetanud keemiat HMC projekti raames Suurbritannias. 

Neeme Katt on Jõgeva Põhikooli keemia- ja informaatikaõpetaja. Neeme on menukate keemia lühikursuste autor ja edukate õpilasuurimuste juhendaja, osalenud pikka aega keemia ainekava ja eksamite koostamisel. Ta õpetab veebiprogrammeerimist ja on andunud matkaja nii Eesti rabamätastel kui ka kaugematel mägiradadel. 

Size

S, M, L