Kirjandus ja film (e-õpik)

€ 4.90

Greta Varts

Õppematerjal asub aadressil www.eõpik.ee

 

Õppeained: , , . Märksõnad: , , .

Valminud 2016

E-õppematerjal „Kirjandus ja film” täidab kahte ülesannet. Esiteks annab see gümnaasiumiõpilastele põhiteadmised filmi olemusest, filmi väljendusvahendite eripärast (kaader, montaaž, kompositsioon, helikujundus jms) ning filmist tegijate ja vaatajate laiemas kontekstis. Teiseks aga kõrvutab õppematerjal filmi ja kirjandust kui kahte omavahel suhtlevat meediumit (ekraniseeringute põhimõtted, filmikeele ja kirjandusliku keele erinevused jm). E-formaadi abil on filmikunsti õppimine väga mitmekesine, lisaks teoreetilistele loengumaterjalidele sisaldab e-õpik ka hulganisti praktilisi ülesandeid ning audiovisuaalset originaal- ja lisamaterjali.

Õppematerjal jaguneb 25 peatükiks, mis koosneb teoreetilisest lugemismaterjalist, näitlikustamiseks mõeldud audiovisuaalsest originaalmaterjalist (sageli koos interaktiivsete ülesannetega), teemadest, mida tunnis arutada või kirjalikult lahendada, ning kõikvõimalikest lisamaterjalidest ja viidetest, mis teemaga haakuvad.

Kõik e-õpiku kasutajad saavad kursuse läbimiseks kaasa mapi, millesse koondada oma filmiprojekti materjalid. Nimelt läbib kursust suurem ülesanne: koostada algusest lõpuni lühifilmi projekt, et see lõpuks ka ellu viia.

Koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga korraldab Maurus õpetajatele ka koolitusi kursuse läbiviimiseks.

 

AUTORIST

Greta Varts on stsenarist, filmikriitik ja režisööri assistent. 2008. aastast on ta töötanud ajaloo, inglise keele ning filmikunsti õpetajana Rocca al Mare Kooli gümnaasiumis. Greta on lõpetanud Londoni ülikooli kultuuriajaloo ning Balti Filmi- ja Meediakooli stsenaristika ning filmiteooria alal.