Müüt ja kirjandus

€ 17.20


Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 182 lk, 2015


Gümnaasiumi valikkursuse õpiku eesmärk on esitada lihtne müüdikäsitlus, toetada õpetajat müüdi ajaloo õpetamisel ja õpetada lugejat suhtuma kriitiliselt meid ümbritseva elu mütologiseerimisse. Õpiku põhiautor on noor ja värske mõtlemisega oma valdkonna ekspert, kes annab hea ülevaate nii ajaloolisest kui ka tänapäevasest materjalist.


  • Huvitav ja uudne teemakäsitus.
  • Näited ilukirjandusest, ajaloost ja kunstiajaloost.
  • Müüditeooria mitmetahuline analüüs.
  • Head illustratsioonid ja tekstinäited. 
  • Suurepärane visuaalne teostus.
  • Lõiming teiste ainevaldkondadega (politoloogia, kirjandus, kunst, film). 

 

 

AUTORITEST

Peeter Espak on teoloogiadoktor ja Tartu ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur. Peeter on Akadeemia artikliauhinna laureaat, mitme eesti ja rahvusvahelise erialaühingu liige. Ta on avaldanud mainekates rahvusvahelistes ajakirjades ning kogumikes hulga teadusartikleid müüditekstidest, nende ideoloogiatest ja kasutamisest ühiskonna võimustruktuurides.

Loone Ots on kirjandusteadlane, kultuuriloolane ja dramaturg ning metoodiliste materjalide autor. Doktoriväitekirja on ta kaitsnud eesti kirjanduse õpetamise didaktikast mitmekultuurilises õpikeskkonnas. Loone on õpetanud Tartu ja Tallinna ülikoolis, sh eesti kirjandust, rahvaluulet ja kultuurilugu, ning avaldanud teadusartikleid ja populaarteaduslikke käsitlusi kultuuriloost. Loone on Eesti lugemisühingu endine asepresident, praegune nõukoja liige.