Ilmunud 2015; formaat 170 x 240 mm, 182 lk, pehme köide, värviline

Eesmärk on esitada lihtne müüdikäsitlus, toetada õpetajat müüdi köitva, tänapäeva lugejale lausa hoomamatult rikka ajaloo õpetamisel, pakkuda juhiseid, kuidas müüti tänapäeva noorele arusaadavaks ning omaseks teha, ning õpetada lugejat suhtuma kriitiliselt meid ümbritseva elu mütologiseerimisse. Raamat selgitab, kuidas müüdid ning mütoloogia on läbi oma ajaloo tekkinud ja arenenud ning mil moel need mõjutavad meie 21. sajandi igapäevaelu. Materjal jaguneb 33 ainetunniks. Käsitlused on järjestatud kronoloogiliselt, näitamaks selgemini müüdi tervikarengut ja kasutusala ühiskonnas. Ülesanded pakuvad mh aktiivõppe võimalusi ning loovtöid. Enamiku tekstinäiteid on autor ise tõlkinud, paljud avaldatakse eesti keeles esimest korda.

Raamat on mõeldud gümnaasiumiõpilasele, kuid sobib kasutada ka ülikoolis. Köitev materjal kirjandus-, aga ka poliitikahuvilisele võib rõõmustada ka lihtsalt müütidest huvitatud lugejat. „Kirjandus ja müüt“ on mõeldud gümnaasiumi valikkursusele ning lähtub riiklikust õppekavast.

 

AUTORITEST

Peeter Espak on teoloogiadoktor ja Tartu ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur. Akadeemia artikliauhinna laureaat, mitme eesti ja rahvusvahelise erialaühingu liige. Avaldanud mainekates rahvusvahelistes ajakirjades ning kogumikes hulga teadusartikleid müüditekstidest, nende ideoloogiatest ja kasutamisest ühiskonna võimustruktuurides.

Loone Ots on kirjandusteadlane, kultuuriloolane ja dramaturg ning mitmete metoodiliste materjalide autor. Doktoriväitekirja on ta kaitsnud eesti kirjanduse õpetamise didaktikast mitmekultuurilises õpikeskkonnas. Loone on õpetanud Tartu ja Tallinna ülikoolides, sh eesti kirjandust, rahvaluulet ja kultuurilugu, ning avaldanud teadusartikleid ja populaarteaduslikke käsitlusi kultuuriloost. Loone on Eesti Lugemisühingu endine asepresident, praegune nõukoja liige.