Kirjandus ja ühiskond

€ 18.50

Õppeained: , . Märksõna: .

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 96 lk, 2017


Õpiku autor Jan Kaus on tuntud kirjanik, endine õpetaja ning aktiivne kaasamõtleja haridus- ja kirjanduselus, kelle ladusas keeles kirjutatud tekste on mõnus lugeda. Õpiku „Kirjandus ja ühiskond“ eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli ühiskonnas ja ühiskonna rolli kirjanduses ning vaadelda erinevate ühiskonnavormide seoseid kirjasõnaga. Iga peatükk avab ühe arutlusteema, kutsudes lugejat kaasa mõtlema ja nägema kirjandust kogu tema mitmekesisuses.

Käsitletakse ühiskondlikke teemasid, ärgitades kaasa mõtlema ning oma seisukohti ja väärtushinnanguid kujundama.


  • Lühikesed ja kompaktsed peatükid
  • Teemad seovad eri ajastute kirjanduse teoreetiliseks tervikuks.
  • Iga teema lõpus on arutlemiseks või kirjutamiseks mõeldud teemad.
  • Ülesannetes palju viiteid teemakohastele saadetele, artiklitele ja tekstidele.
  • Teemad on lõimitud teiste õppeainetega (ühiskonnaõpetus, võõrkeeled, ajalugu, muusika). 

 

AUTORITEST

Jan Kaus on kirjanik, õppinud pedagoogikat ja filosoofiat. Ta on Eesti kirjanike liidu juhatuse liige, Tallinna rahvusvahelise kirjandusfestivali HeadRead üks eestvedajaid ning töötanud muu hulgas kultuurilehe Sirp toimetajana.