Kirjandus ja ühiskond

€ 16.50

Õppeained: , . Märksõna: .

Formaat 170 x 240, poolkõva köide, värviline

Ilmunud 2017

Kui väita, et „kirjandus on osa ühiskonnast”, siis ühelt poolt peab selline lause igati paika, aga teisalt ei ütle see suurt midagi, sest igasugune inimlik tegevus on osa ühiskonnast. Samas on enesestmõistetav, et kirjandus on üks sotsiaalse suhtluse huvitavamaid vorme. Huvitavaks muudab asja tõsiasi, et kirjandus lihtsalt ei lase sotsiaalsetel suhetel sõnades ilmneda, vaid võimaldab ühiskonna toimimist jälgida, analüüsida, aga ka luua üldistusi või nägemusi, sõnastada teistlaadi perspektiive, kirjeldada võimalusi ja ohte. Kirjandus on selline ühiskondliku suhtlemise vorm, kus üksikisikul – raamatu autoril – on võimalus astuda ühiskonna piirialadele, et näha paremini sotsiaalset tervikut ning kirjeldada tavapärasest suurema täpsusega kogukonna ja sellesse kuuluva indiviidi vahelisi pingeid, millest algavadki kõikvõimalikud ühiskondlikud liikumised.

Õpiku ”Kirjandus ja ühiskond” eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli ühiskonnas ning ühiskonna rolli kirjanduses; vaadelda erinevate ühiskonnavormide seoseid kirjasõnaga. Iga peatükk avab ühe arutlusteema, kutsudes lugejat kaasa mõtlema ja nägema kirjandust kogu tema mitmekesisuses.

 

AUTORIST

Jan Kaus on kirjanik, õppinud pedagoogikat ja filosoofiat. Ta on Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige, Tallinna rahvusvahelise kirjandusfestivali HeadRead üks eestvedajaid ning töötanud muu hulgas kultuurilehe Sirp toimetajana.