Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee. Täname!

Kirjanduse mõistevaramu

€ 3.20

Klamberköide, värviline, A5, 56 lk, 2012

Mõistevaramu on lisamaterjal koolidele uuenenud kirjanduse ainekava õppimisel ja õpetamisel. Kirjandusterminite valimik lähtub kirjanduskursuste mõisteloendist, mis on kursuste kirjeldustes. Mõisted ei ole eesmärgiks omaette – neid ei pea pähe õppima, kuid kirjanduse õppimise käigus on terminoloogia mõistmine vajalik.

Vajadus õpilase mõistevaramu järele on tekkinud uue õppekava juurutamisel, kus uute õpikute kirjutamine-ilmumine ei ole igapäevasele koolielu tarvidusele järele jõudnud: õpilasel ja õpetajal on vahel vaja kiiresti termin meelde tuletada, uuele mõistele esmane seletus leida. Mõistete seletamisel on silmas peetud sõnastuse jõukohasust, vajadusel on lisatud näide.

Kuna osa mõisteid korduvad, leiab lugeja vastava märksõna juurest viite, millise kirjanduskursuse juures on pikem seletus.


 

 

 

 

 

AUTORITEST

Piret Järvela on olnud Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetaja. Ta töötab Tallinna Reaalkoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

Edward Kess on Brüsseli Euroopa Kooli õpetaja, kes edendab huvi eesti keele ja kirjanduse vastu aktiivselt ka väljaspool ainetunde. Ta on mitmete õppematerjalide ja eesti keele õppimist käsitlevate artiklite autor ning Emakeeleõpetajate Seltsi liige.