Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum

€ 18.50

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm 132 lk, 2014


Õpiku on kirjutanud üks oma ala tuntumaid praktikuid Katrin Kern ja see on mõeldud gümnaasiumikursusele „Teksti keel ja stiil”. Õpik katab ära ainekava põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid ja funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. Raamat on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ja mõeldud eeskätt gümnaasiumile, kuid peaks huvitama kõiki, kes soovivad uurida elegantse ja arusaadava kirjutamise põhitõdesid ning nende rakendamist. Õpikust leiab huvitavaid ja ilmekaid näiteid suhtlussituatsiooni eripärast ja milliseid keelelisi valikuid nendest sõltuvalt teha. Teoreetilist osa toetab rikkalik valik harjutusi ja loovülesandeid.


 

  • Seni ainuke stilistikaõpik gümnaasiumile.
  • Sisukas ja hea stiilitunnetusega õpilasele jõukohane tekst.
  • Palju ilmekaid tekstinäiteid.
  • Hästi koostatud, asjakohased ülesanded.
  • Põhjalik ja ülevaatlik mõistesõnastik õpiku lõpus. 

 

 

AUTORITEST

Katrin Kern on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud, keeletoimetaja ning koolitaja. Tema põhiuurimisteemad on tänapäeva eesti keel ja stilistika. Katrin on õpetanud eesti keelt mitmes välisülikoolis. Ta kuulub emakeele seltsi keeletoimkonda ja on Eesti keeletoimetajate liidu juhatuse liige.

Ilona Võik on olnud Lähte ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Lisaks on ta olnud maakonna emakeeleõpetajate ainesektsiooni juhataja. Praegu töötab Ilona Tartu ülikooli haridusteaduskonnas.