Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum

€ 16.50

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014; formaat 170 x 240 mm, 132 lk, pehme köide, värviline

Õpik gümnaasiumi kursusele ” Teksti keel ja stiil” katab ära ainekava põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid ja funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. Raamat on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ja mõeldud eeskätt gümnaasiumile, kuid peaks huvitama kõiki, kes soovivad uurida elegantse ja arusaadava kirjutamise põhitõdesid ning nende rakendamist. Teoreetilist osa toetab rikkalik valik harjutusi ja loovülesandeid.

Autor ise tutvustab õpikut nii: “Antud õppevahendi läbi saab teostada õpilaste keelekasutuse parendamise jätkusuutlikku kasvatamist. Üllitisesse on kasandatud lekseid, et kõurikugi keelekasutuse kunnalisus iibaks. Keda keelekasutus vähegi kotib, siis tšekkige see raamat siin auti!”

Neist lausetest saab lugeja küll hädapärast aru, kuid mida öelda stiili kohta? Esimesel juhul on tegu kantseliidipommivöö, teisel uudis- ja unarsõnade kuhja, kolmandal kõnekeelega. Ükski valik ei toeta teksti mõistmist ja laseb kirjutajat paista kas stiilipimeda või ekstsentrikuna. Loomulikult on näited kunstlikud, kuid avalikus keelekasutuses kohtab vähemalt esimest ja kolmandat laadi libastusi üha sagedamini. Võimalik, et peame tegijatele andestama, sest nad ei tea, mis nad teevad.

Kes aga teada tahaksid, neile annab õpik teavet selle kohta, kuidas stiil teatud keeleliste valikute abil sünnib ja kuidas oma sõnum mitte ainult sisukaks, vaid ka olukorrale sobivaks ja stiilseks vormida.

 

AUTORITEST

Katrin Kern on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud, keeletoimetaja ning koolitaja. Tema põhiuurimisteemad on tänapäeva eesti keel ja stilistika. Õpetanud eesti keelt mitmes välisülikoolis. Kuulub Emakeele Seltsi keeletoimkonda ja on Eesti Keeletoimetajate Liidu juhatuse liige.

Ilona Võik on Lähte ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Tartumaa aasta ema 2009. Lisaks olnud maakonna emakeeleõpetajate ainesektsiooni juhataja.