Lähiajalugu gümnaasiumile, I osa

€ 18.50


Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 272 lk, 2016


Ajaloo periodiseerimine on alati veidi meelevaldne ning seetõttu on see pelgalt abivahend, et mõista ajaloo kulgemist. Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest esimesele vastav õpik piiritleb maailma ajaloo etappe läbi sõdade ja neid lõpetanud rahukonverentside – viimastel fikseeritakse teatavasti sõja tulemusel tekkinud uued piirid ja määratletakse riikidevahelised suhted. Lähiajaloo esimese osa õpikus käsitletakse mõlemat maailmasõda. Esimene maailmasõda purustas senise maailmakorra, millest said kõik Euroopat 20. sajandil tabanud õudused alguse. Tunnustatud ajaloolase ja kogenud õpetaja koostöös sündinud õpik on äärmiselt põhjalik ja kaasahaarav, kus lisaks faktiteadmistele esitatakse sissevaateid eri ajastute inimeste maailma, nende ellu ja olustikku.


 

  • Palju kaarte.
  • Arendab analüüsivõimet.
  • Käsitleb maailma ajalugu.
  • Käsitleb Eesti ajalugu.
  • Palju huvitavat lisamaterjali.
  • Suunab iseseisvale uurimistööle.
  • Avardab silmaringi. 

 

 

AUTORITEST

Toomas Hiio on ajaloolane ning tema peamised uurimisvaldkonnad on 20. sajandi Eesti ja Eesti olukord Teises maailmasõjas. Ta on Eesti üliõpilaste seltsi taasasutaja ja vilistlane. Praegu on Toomas Eesti sõjamuuseumi direktori asetäitja teadusalal.

Karin Lippus on Tartu ülikooli lõpetanud ajaloolane. Karin on töötanud TÜ ajaloo instituudi nooremteadurina ning praegu on ta Tallinna Prantsuse lütseumi gümnaasiumiastme ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.