Lähiajalugu gümnaasiumile, I osa

€ 16.50

Formaat 170 x 250 mm, 272 lk, pehme köide, värviline

Ilmunud 2016 

„Lähiajalugu“ I ja II osa käsitlevad Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil.

„Lähiajalugu I“ iseloomustab 20. sajandi suurriikide arengujooni majanduses ja poliitikas. Õpikus on olulisel kohal kaardid, mille abil analüüsitakse näiteks sõjaliste blokkide kujunemist ning Esimeses maailmasõjas sõdivate poolte sõjaplaane. Maailma mastaabi kõrval vaadeldakse Eesti teemadena omariikluse kujunemise protsessi ning Eesti ühiskonna poliitilist arengut 20. sajandi esimesel poolel. I osa lõpuks jõutakse Eesti iseseisvuse kaotuseni ja Teise maailmasõja okupatsioonideni.

Õpik sisaldab rohkelt ülesandeid ja viited, mis suunavad õppijat iseseisvale uurimistööle ning avardavad silmaringi. Õpik on kujundatud ja illustreeritud kaasaegselt ning õpitulemuste saavutamist toetavalt.

 

AUTORITEST

Toomas Hiio on ajaloolane ning tema peamised uurimisvaldkonnad on 20. sajandi Eesti ja Eesti olukord Teises maailmasõjas. Ta on Eesti Üliõpilaste Seltsi taasasutaja ja vilistlane. Praegu on Toomas Eesti Sõjamuuseumi direktori asetäitja teadusalal.

Karin Lippus on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo osakonna. 1980 -1994 töötas ENSV TA  Ajaloo instituudis nooremteadurina, kus aastal 1988 kaitses kandidaadikraadi. 1995. aasta sügisest alustas tööd Tallinna Prantsuse Lütseumis ajaloo õpetajana. Hetkel on Karin Tallinna Prantsuse Lütseumi gümnaasiumiastme ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.