Lähiajalugu gümnaasiumile, II osa

€ 18.50

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 288 lk, 2018


Lähiajaloo õpiku II osa käsitleb Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil. See on üles ehitatud kronoloogilis-temaatilisel printsiibil ning läheb edasi 20. sajandi teise poolega. Näiteks suunatakse õpilasi analüüsima ja hindama külma sõja tekkimise põhjusi ja kujunemist. Ka selles õpikus on palju ülesandeid kaartide ja allikate kohta ning asjakohaseid viiteid kirjandusele ja (dokumentaal)filmidele.


  • Palju kaarte.
  • Arendab analüüsivõimet.
  • Käsitleb maailma ajalugu.
  • Käsitleb Eesti ajalugu.
  • Palju huvitavat lisamaterjali.
  • Suunab iseseisvale uurimistööle.
  • Avardab silmaringi. 

 

 

 

 

AUTORIST

Toomas Hiio on ajaloolane ning tema peamised uurimisvaldkonnad on 20. sajandi Eesti ja Eesti olukord Teises maailmasõjas. Ta on Eesti üliõpilaste seltsi taasasutaja ja vilistlane. Praegu on Toomas Eesti sõjamuuseumi direktori asetäitja teadusalal.