Lähiajalugu gümnaasiumile, II osa

€ 16.50

Toomas Hiio

Ilmub 2018 talvel

 

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmub 2018 talvel, pehme köide, värviline

„Lähiajalugu“ I ja II osa käsitlevad Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil.

„Lähiajalugu II“ läheb edasi 20. sajandi teise poolega. Näiteks suunatakse õpilasi analüüsima ja hindama külma sõja tekkimise põhjusi ja kujunemist. Ka selles õpikus on palju ülesandeid kaartide ja allikate kohta ning asjakohaseid viiteid kirjandusele ja (dokumentaal)filmidele.

 

AUTORIST

Toomas Hiio on ajaloolane ning tema peamised uurimisvaldkonnad on 20. sajandi Eesti ja Eesti olukord Teises maailmasõjas. Ta on Eesti Üliõpilaste Seltsi taasasutaja ja vilistlane. Praegu on Toomas Eesti Sõjamuuseumi direktori asetäitja teadusalal.