Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

€ 8.20

Ilmunud 2016; A4-formaat, 100 lk, klamberköide, värviline

Loodusõpetuse tööraamatu autor Liivia Kivit:

„Tööraamatus on  õppekavakohased teemad suures osas seotud üksteisega ning igapäevaeluga. Läbi praktiliste tegevuste õpib laps mõistma organismide ja elukeskkonna seoseid ning märkama nende elurikkust, kohastumusi ja tähtsust looduses. Õpilased saavad kogeda looduslike tingimuste otsest mõju inimtegevusele ja seeläbi mõtestada inimese ja looduse seoseid. Jõuda järelduseni, et loodus on üks tervik, ja tuua näiteid, kuidas inimene oma tegevusega muudab loodust.

Tööraamatu  mõistekaardid, ülesanded ja praktilised tööd nii klassiruumis kui ka looduses võimaldavad õpilasel aktiivselt omandada uusi teadmisi ja oskusi nii õpetaja juhendamisel, koostöös klassikaaslastega,  iseseisvalt ja vahel  ka koostöös oma vanematega.“

AUTORIST

Liivia Kivit on Tallinna Ühisgümnaasiumi pedagoog-metoodik. 2008. aastal tunnustati Liiviat Tallinna aasta õpetaja tiitliga. Ta on kaasa löönud mitmetes erinevates projektides ja juhtinud aastaid algklasside teatriprojekti KRÕF.