Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

€ 9.20

 

Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016, parandatud trükk 2018

Tööraamatu ülesehitus järgib looduse aastaringi. Rõhk on kogemusõppel ja selleks pakub tööraamat rohkelt erinevaid teemasid ja ülesandeid, mis on lõimitud üksteise ja igapäevaeluga.

Tööraamatus on palju praktilisi tegevusi nii klassis kui ka looduses läbi viimiseks. Mõnede teemade juurde on lisatud kodune töö (vaatlus, uurimus, midagi järgmiseks tunniks kaasa võtta, teha fotosid jm). Tööraamatus on läbivalt kasutatud ikoone.


 • Palju katseid, uurimistöid ja vaatlusi.
 • Mitmekesised ülesanded:
  • Räägi joonise põhjal!
  • Vaatle ja kirjelda!
  • Võrdle ja rühmita!
  • Jälgi toimuvaid muutusi!
  • Tee kokkuvõte!
  • Küsitle ja arutle!
  • Uuri internetist!
  • Täienda tabelit!
  • Täienda mõistekaarti! 

 

 

AUTORITEST

Liivia Kivit on Tallinna ühisgümnaasiumi pedagoog-metoodik. 2008. aastal tunnustati Liiviat Tallinna aasta õpetaja ja hea õpetaja tiitliga. Ta on kaasa löönud erinevates projektides ja juhtinud aastaid algklasside teatriprojekti KRÕF.