Loodusõpetuse tööraamat 3. klassile

€ 8.20

Maarika Männil, Elina Sildre

Ilmub 2018

 

A4-formaat, klamberköide, värviline

Ilmub 2018

Loodusõpetuse 3. klassi õppematerjal aitab õpilasel ümbritsevat maailma tundma õppida ja tekitada uudishimu nähtuste põhjuste kohta. Põhjus-tagajärg seose kaudu õpitakse aru saama, et looduses on kõik omavahel seotud ja pidevas muutumises.

Eesmärk on õpetada uurimusliku käitumise aluseid, harjutades võrdlemist ja mõõtmist ning õpetades vahet tegema katsel ja vaatlusel. Õpitava teevad lihtsamaks ja arusaadavamaks praktilised ülesanded õpitava kohta.

Õpisisuks on eluslooduse mitmekesisus liigi ja koosluste tasandil. Õpitakse liikidevahelisi seoseid toiduahelate kaudu. Tutvutakse liikumise, kiiruse, jõu, elektri, vooluallikate, magnetnähtuste ja kompassiga. Õpitakse koostama plaani ja kasutama kaarti koos ilmakaartega. Õppematerjal on lõimitud teiste õppeainetega. Lõiming soodustab tervikliku maailmapildi kujunemist, mida uuritakse ja tutvustatakse erinevate õppeainete kaudu. 

 

AUTORITEST

Maarika Männil on bioloog, kauane bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja. Juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate, 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Maarika on loodusõpetuse tööraamatu autor.

Elina Sildre tegutseb vabakutselise illustraatori ja koomiksikunstnikuna. Ta on teinud illustratsioone enam kui kolmekümnele raamatule ja mitmetele perioodilistele lasteväljaannetele. Elina illustreerib kõiki Mauruse 2. klassi õppematerjale, kus tegutsevad vahvad Jutulinna tegelased.