Ilmunud 2017; pehme köide, värviline

Loodusõpetuse tööraamat on uurimuslik ja avastusõpet toetav ülesannetekogumik, mille peatükid sisaldavad õppeaine raudvara (sh kaardid, tabelid) ning ainekava teemadele vastavalt katsepõhiseid ülesandeid (sh kirjeldamine, mõõtmine, järelduste esitamine, praktilised seosed), mida saab lihtsate vahenditega sooritada.

Tööraamatuga töötamist toetab internetipõhine tasuta ligipääsetav õpetajaraamat ja esitlusmaterjalide kogumik, mis lähtub tööraamatu struktuurist, sisaldades metoodilisi soovitusi tööraamatu kasutamiseks ja asjakohast illustreerivat materjali (nt fotod, kaardid, viited videotele).

Tööraamat ja seda toetav keskkond on täiesti piisav materjalide komplekt 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 

AUTORITEST

Merike Kilk on Tartu Kommertsgümnaasiumi õpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Ülle Liiber on Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna lektor, kes oma magistritöös on uurinud geograafia ainekava rakendumist õpikutes. Ülle on geograafia õppematerjalide autor.

Erkki Soika on Gustav Adolfi gümnaasiumi füüsikaõpetaja, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (Innove) Füüsika Riigieksami Komisjoni liige ja Tallinna ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi vanemteadur.

Helina Reino on Gustav Adolfi gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu keskkooli geograafiaõpetaja ja geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt osalenud erialaolümpiaadidel ning kes on tunnustatud ka vabariigi presidendi poolt riikliku teenetemärgiga.

Viited lisamaterjalidele

1.1. Tähistaevas näeme tuhandeid tähti

1.3. Päike on Maale lähim täht

2.5. Maa pöörlemine ning öö ja päeva vaheldumine

2.6. Miks Kuu paistab meile taevas erineva kujuga?

3. Elu tunnused

3.1. Kõik organismid toituvad ja hingavad

3.3. Organismid reageerivad elutingimuste muutumisele

Kordamine

3.9. Jäävöönd

3.14. Kuidas on elu Maal arenenud?

4.4. Toidust saame vajalikke aineid ja energiat

4.5. Hingamine varustab organismi hapnikuga

Ka nahk on meeleelund