Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee.

Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017


4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Viited avanevad tööraamatus QR-koodi abil ning on eraldi välja toodud ka Mauruse koduleheküljel õppematerjali tutvustuse juures. Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.


 

  • Iga peatükk algab teoreetilise osaga 
  • Praktilised tööd (katsete kirjeldamine, mõõtmine, mudelite valmistamine, järelduste tegemine, seoste leidmine)
  • QR-koodi abil avatavad viited lisamaterjalidele
  • Iga suurema teema lõpus on kordamisülesandedAUTORITEST

Ülle Liiber on Tartu ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitme geograafia õppematerjali autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt esinenud erialaolümpiaadidel ning keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Soikka on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent.

Helina Reino on Gustav Adolfi gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja mitmete bioloogia õppematerjalide autor.


 

 

 

Viited lisamaterjalidele

1.1. Tähistaevas näeme tuhandeid tähti

1.3. Päike on Maale lähim täht

2.5. Maa pöörlemine ning öö ja päeva vaheldumine

2.6. Miks Kuu paistab meile taevas erineva kujuga?

3. Elu tunnused

3.1. Kõik organismid toituvad ja hingavad

3.3. Organismid reageerivad elutingimuste muutumisele

Kordamine

3.9. Jäävöönd

3.14. Kuidas on elu Maal arenenud?

4.4. Toidust saame vajalikke aineid ja energiat

4.5. Hingamine varustab organismi hapnikuga

Ka nahk on meeleelund