Pehme köide, värviline, A4, 2019


2019. aastal ilmub 4. klassi tööraamatu autorite kollektiivilt ja samadest põhimõtetest lähtuv tööraamat 5. klassile. Vastavalt ainekavale käsitleb see viit põhiteemat.

  1. Jõgi ja järv. Vesi elukeskkonnana.
  2. Vesi kui aine ja selle omadused.
  3. Asula elukeskkonnana.
  4. Pinnavormid ja pinnamood.
  5. Soo elukeskkonnana.

Sarnaselt 4. klassi loodusõpetuse tööraamatuga on ka see tööraamat piisav õppematerjal kogu 5. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.


 

  • Iga peatükk algab teoreetilise osaga 
  • Praktilised tööd (katsete kirjeldamine, mõõtmine, mudelite valmistamine, järelduste tegemine, seoste leidmine)
  • QR-koodi abil avatavad viited lisamaterjalidele
  • Iga suurema teema lõpus on kordamisülesanded


AUTORITEST

Ülle Liiber on Tartu ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitme geograafia õppematerjali autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt esinenud erialaolümpiaadidel ning keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Soikka on Rocca al Mare kooli loodusteaduste õppetooli juhataja ja Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi vanemteadur.

Helina Reino on Gustav Adolfi gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja mitmete bioloogia õpematerjalide autor.