Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile

€ 5.90

Ilmub 2018. aasta lõpuks, pehme köide, värviline, A4

2018. aasta lõpus ilmub 4. klassi tööraamatu autorite kollektiivilt ja samadest põhimõtetest lähtuv tööraamat ka 5. klassile.

Vastavalt ainekavale käsitleb see viit põhiteemat:

  • jõgi ja järv. Vesi elukeskkonnana;
  • vesi kui aine ja selle omadused;
  • asula elukeskkonnana;
  • pinnavormid ja pinnamood;
  • soo elukeskkonnana.

Sarnaselt 4. klassi loodusõpetuse tööraamatuga on ka see tööraamat täiesti piisav õppematerjal kogu 5. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

AUTORITEST

Ülle Liiber on Tartu ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitmete geograafia õppematerjalide autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa Kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on Kilingi-Nõmme gümnaasiumi bioloogiaõpetaja, keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Tempel on Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi füüsikaõpetaja ning mitme Mauruse füüsikaõpiku autor.

Stefi Tomp on Tartu Hansa Kooli klassiõpetaja.