A4-formaat, pehme köide, värviline

Ilmunud 2017

Mauruse 3. klassi õppematerjalides seiklevad juba tuttavad tegelased Jutulinnast. Lisaks tuleb juurde uusi tegelasi, kes kõik koos muudavad õppimise oodatud tegevuseks. Toredad pildid muudavad õppematerjali lõbusaks, aitavad lastel mõista teksti ja arendavad oskust aru saada visuaalsest keelest. Õppematerjalid on seotud tervikuks, samas saab iga aine materjali kasutada ka eraldi. Lisaks paberkandjal komplektile valmib ka 3. klassi materjale toetav e-keskkond koos näidistöökavade ja lisamaterjalidega. 

Eesti keele õpik on kaheosaline ja tihedalt seotud töövihikutega. 

Õpik on jagatud kuude kaupa teemadeks, mis jälgivad aastaringi, arvestavad rahvakalendri ja pühadega. Muuhulgas tutvutakse iga teema jooksul erinevate ametite ja elukutsetega. Lugemik sisaldab lugemispalu, luuletusi ja näidendeid nii lastekirjanduse klassikast kui ka kaasajast. Oluline koht on meedia- ja teatmetekstidel. Tutvutakse teabekeskkonna ja teabeotsingu võimalustega. 

Õpikut läbivad teemasid avavad pildileheküljed, mis aitavad arendada visuaalse teksti analüüsioskust. Loovtöölehekülgedel on palju joonistusi, tugisõnu, pildiseeriaid, märksõnaskeeme ja kavasid, mille abil üpitakse jutustama, kirjeldama, kirjutama. Keelereeglid ja nendega seotud harjutused jätkuvad töövihikutes. 

 

AUTORITEST

Kätlin Vainola on lastekirjanik. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis eesti filoloogia eriala, töötanud emakeele ja kirjanduse õpetajana ning õppematerjalide autori ja toimetajana. Kätlin on  Mauruse 2. klassi õppekomplekti tegevuspaiga Jutulinna looja, kõikide materjalide toimetaja ning eesti keele õpikute autor.

Kaja Kivisikk on töötanud enam kui 30 aastat Tartu Descartes’i Koolis klassiõpetajana.  2013. aastal tunnustati Kajat Tartu linna aasta õpetaja tiitliga. 

Elina Sildre tegutseb vabakutselise illustraatori ja koomiksikunstnikuna. Ta on teinud illustratsioone enam kui kolmekümnele raamatule ja mitmetele perioodilistele lasteväljaannetele. Elina illustreerib kõiki Mauruse 2. klassi õppematerjale, kus tegutsevad vahvad Jutulinna tegelased.