Maailm veetilgas

€ 15.40

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014, täiendatud kordustrükk 2015; formaat 170 x 240 mm, 152 lk, pehme köide, värvitrükk

Õpik on kirjutatud uue õppekava gümnaasiumikursuse “Kirjandusteose analüüs ning tõlgendamine” tarbeks. Õpik on jaotatud kolmeks osaks: kirjanduse olemus ja roll, proosateksti analüüs ja tõlgendamine ning luuleteksti analüüs ja tõlgendamine. 35-tunnise kursuse jaoks on mõeldud 15 peatükki, mis jagunevad teooriaosaks ja näitetekstideks.

Õpikus käsitletakse kirjanduse kui sõnakunsti olemust ja väärtusi ning proosa- ning luuleteksti lugemis- ja analüüsivõimalusi autori-, lugeja- ja tekstikeskselt.

Eesmärk on, et õpilased tajuks lugemist loomingulise tegevusena, väärtustaksid seda kui naudingut, õpiksid teadvustama oma rolli loetava teksti kaasloojana ning kirjandust armastama.

 

AUTORITEST

Eva Lepik on semiootik ja kirjandusteadlane, kes on avaldanud käsitlusi ja eesti kirjandusest, teatrist, ajakirjandusest, keeleuuendusest ja poliitikast. Ta on keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli nõukogu ning Tartu ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu liige. Tema põhihuvi on Karl Ristikivi teoste intertekstuaalne ja muusikalooline analüüs.

Edward Keiss on Brüsseli Euroopa Kooli õpetaja, kes edendab huvi eesti keele ja kirjanduse vastu aktiivselt ka väljaspool ainetunde. Ta on mitmete õppematerjalide ja eesti keele õppimist käsitlevate artiklite autor ning Emakeeleõpetajate Seltsi liige. 

 

Autorid

Õpiku põhiautor Eva Lepik on semiootik ja kirjandusteadlane, kes on avaldanud käsitlusi eesti kirjandusest, teatrist, ajakirjandusest, keeleuuenduses ja poliitikast. Eva on keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli nõukogu ning Tartu ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu liige. Tema teaduslik põhihuvi on Karl Ristikivi teoste intertekstuaalne ja muusikalooline analüüs.

Õpiku metoodilise autor Edward Kess on Lilleküla gümnaasiumi vanemõpetaja, kelle tegevus kauni keele ja ilukirjanduste propageerimisel ületab sageli kooliseinad. Edward on mitmete õppematerjalide ja eesti keele õpetamist käsitlevate artiklite autor ning emakeeleõpetajate seltsi liige.