Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee. Täname!

Matemaatika kuulamisülesanded esimesele kooliastmele. Töölehtede raamat

€ 6.60

Sirje Piht, Monika Peterson

Kuulamisülesannete helindid ja juhendmaterjal  asuvad SIIN

LEHITSE
 
Klamberköide, kahevärviline, A4, 48 lk, 2016

 

Suure osa infost saame auditiivselt ja seetõttu on oluline suunata õpilased ka matemaatikatunnis teadlikult kuulama. Kogumikus pakume õpetajale mõtteid, kuidas matemaatikatunde huvitavamaks muuta. Kokku on 20 kuulamisülesannet, mis motiveerivad õpilasi vahelduslikult õppima ja aitavad matemaatikaoskusi ka kuulamise põhjal rakendada.

Iga kuulamisülesanne sisaldab õpetajamaterjali, kus on kirjas vajalik info koos soovitustega kuulamiseelseks, -aegseks ja -järgseks tegevuseks, täidetud tööleht, kuulamistekst ja helind. Tekstid on lugenud näitlejad Ursula Ratasepp ja Sergo Vares. Komplekti kuulub töölehtede raamat ja ligipääs ülesannete veebikeskkonnale, kus on olemas ka juhendmaterjal õpetajale. Soovi korral on võimalus juurde osta kuulamisülesannete kogumiku CD plaat hinnaga 13.30 €

 

 

 

  • Ülesanded võimaldavad rakendada probleemõpet.
  • On seotud igapäevaelu toimingute ning looduses toimuvaga.
  • Võimaldab lõimitud õppetegevust

 

 

 

 

AUTORITEST

Sirje Piht on Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud, mitme metoodilise õppematerjali, sh õppemängude ja õpikute autor ning SA Innove matemaatika e-hindamise peaspetsialist.

Monika Peterson on lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži klassiõpetaja eriala ja töötab Haapsalu Linna Algkoolis klassiõpetajana.