Matemaatika kuulamisülesanded esimesele kooliastmele. Töölehtede raamat

€ 6.60

Sirje Piht, Monika Peterson

Kuulamisülesannete helindid ja juhendmaterjal  asuvad SIIN

LEHITSE

Ilmus augustis 2016; A4-formaat, 48 lk, pehme köide, värviline

Komplekti kuulub raamat töölehtedega ja ligipääs ülesannete veebikeskkonnale. Juhendmaterjal õpetajale asub samuti kogumiku kodulehel. Soovi korral on võimalus juurde osta kuulamisülesannete kogumiku CD plaat hinnaga 11.90 €

Matemaatika kuulamisülesannete kogumikus pakume õpetajatele ideid, kuidas matemaatikatunde huvitavamaks muuta. Esmakordselt pöörame matemaatika õppimisel tähelepanu kuulamisele ja kuulamisülesannetele. Kuulamisülesanded motiveerivad õpilasi vahelduslikult õppima, samas aitavad kaasa matemaatikapädevuse ja kuulamise kui ühe osaoskuse kujunemisele. Ülesanded võimaldavad rakendada probleemõpet, on seostatud igapäevaelu toimingute ning looduses toimuvaga ja loovad võimaluse lõimitud õppetegevuse läbiviimiseks. 

Kogumikus olevad kuulamisülesanded sobivad kasutamiseks esimeses kooliastmes. 

 

AUTORITEST

Sirje Piht on Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi õppejõud ning mitmete matemaatika õppematerjalide ja metoodiliste käsiraamatute autor.

Monika Peterson on lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži klassiõpetaja eriala ja töötab Haapsalu Linna Algkoolis klassiõpetajana.