Matemaatika õpik 4. klassile

€ 15.10

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 240 lk, 2016


See matemaatikaõpik on heas mõttes vanakooli raudvara, kus kogu neljanda klassi materjal on jaotatud kolmeks suuremaks osaks: arvud sajani, arvud tuhandeni ja suuremad arvud.

Õpikus käsitletakse arve ja matemaatilisi tehteid; peastarvutamist; arve ja mõõte; kirjalikku liitmist ja lahutamist; kirjalikku korrutamist ja jagamist; osamäära ja osa.


  • Ülesande lahendusplaani koostamine.
  • Lahenduse põhjendamine ja vormistamine.
  • Eri tüüpi ülesanded; paaris- ja rühmatööd.
  • Konsultatsioonid ja näidisülesanded.
  • Iga teema lõpus kontrollülesanded. 

 

 

AUTORITEST

Jānis Mencis (sen) on legendaarne Läti matemaatik, kauaaegne Liepaja pedagoogilise akadeemia õppejõud ning valdava osa Läti koolides kasutusel olevate matemaatika õppematerjalide autor.

Jānis Mencis (jun) on samuti Läti matemaatik ning õpetaja, kes jätkab oma isa elutööd Lätis nii asendamatute õppematerjalide täiendamisel ja ajakohastamisel.