Matemaatika tööraamat 2. klassile I osa

€ 8.20

Sirje Piht, Merily Piht

LEHITSE TÖÖRAAMATUT

Vaata TUTVUSTAVAT VIDEOT

Vaata ÕPETAJA TÖÖKAVA

Ilmunud 2016; A4-formaat, 122 lk, klamberköide, värviline

2. klassi matemaatika tööraamatu ülesanded on seostatud aastaaegade ja Jutulinna temaatika ning tegelastega. Tööraaamatu koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast ning püütud arvestada üldpädevuste kujundamisega. 

Tööraamatu autorid Sirje Piht ja Merily Piht:

„2. klassi matemaatika tööraamatute koostamisel oleme lähtunud põhimõttest, et õppimine olgu huvitav ja ülesanded erilaadsed ning arendaksid mõtlemist. Meie tööraamatute eripära seisneb selles, et see sisaldab erinevaid matemaatilisi mänge, kuulamisülesandeid, õuesõppetunde. Meie eesmärgiks on tekitada ja hoida huvi matemaatika vastu.“

AUTORITEST

Sirje Piht on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi õppejõud. Ta on kogenud esimese kooliastme matemaatika õppekirjanduse ja I ja II kooliastme metoodiliste käsiraamatute autor. 

Merily Piht on lõpetanud Tallinna Ülikooli ja töötanud algklasside õpetajana. Koos Sirje Pihtiga on ta loonud erinevaid õppemänge ja -materjale, mida kasutatakse paljudes koolides. 2010. aasta „Ajujahi“ konkursil saavutas Merily auhinnalise kolmanda koha.