Matemaatika tööraamat 2. klassile I osa

€ 9.20

 

Klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016

Teise klassi matemaatika tööraamatutes jätkame arvutamise ja suuruste õppimise ning geomeetria teemadega. Suurt rõhku on pandud seoste loomisele igapäevaeluga, ülesanded on seotud ka läbiva teema Jutulinnaga. Tööraamat annab võimaluse koos paarilisega tegutseda, probleemi üle suunavad põhjalikumalt mõtlema aruteluküsimused. Tööraamatus on nii pildilisi kui ka kuulamisülesandeid, olulised on ka probleemolukordade lahendamist nõudvad ülesanded. Matemaatika tööraamatud sobivad hästi aktiivsele õppijale, kes on valmis ise uurima ja katsetama ega karda eksida.


  • Jutulinna raadiost edastatavad kuulamisülesanded.
  • Ülesanded arvestavad õpilase individuaalsusega.
  • Igale õppetunnile kuulub keskmiselt kaks lehekülge.
  • Tööraamatu lõpus on kordamisteemad ja kuulamisülesannete töölehed.
  • Ligipääs internetipõhistele õppemängudele. 

 

 

AUTORITEST

Sirje Piht on Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud, mitme metoodilise õppematerjali, sh õppemängude ja õpikute autor.

Merily Piht on lõpetanud Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži ja on mitme õppemängu autor. Ta on töötanud Vääna mõisakoolis klassiõpetajana. 2010. aasta Ajujahi konkursil saavutas ta koostatud õppemängudega 3. koha.