Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale

€ 5.90

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014; formaat 210 × 297 mm,136 lk, pehme köide, värviline

Täiendatud ja parandatud trükk 2016 (lisatud viimaste aastate riigieksamite ülesanded)

Matemaatika tööraamat on mõeldud 8. ja 9. klassi õpilastele. Sellest raamatust on võimalik leida vajalikke valemid, ülesannete näidislahendusi ning ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks.Tööraamatus on järgmised teemad:

 • arvutamine;
 • protsendid;
 • korrutamise abivalemite kasutamine;
 • ratsionaalavaldise lihtsustamine;
 • lineaar- ja ruutvõrrandid;
 • tekstülesanded võrrandi koostamise kohta;
 • lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine;
 • tekstülesanded lineaarvõrrandisüsteemi lahendamise kohta;
 • lineaar- ja ruutfunktsioon. Pöördvõrdeline sõltuvus;
 • tasandilised kujundid;
 • täisnurkse kolmnurga trigonomeetria
 • ruumikujundid;
 • tõenäosusteooria ja statistika elemendid.

Tööraamatus on iga teema puhul esitatud kõigepealt valemid, neile järgnevad näidisülesanded, seejärel ülesanded iseseisvaks lahendamiseks. Mõne ülesande korral tuleb lahendus kirjutada vahetult ülesande järele, mõningatel juhtudel on lahendamiseks eraldatud terve tööraamatu parempoolne lehekülg. Sel juhul on sellel leheküljel märge: „Lahenda siin.“

Koolid, kes on tellinud oma õpilastele tööraamatu klassikomplekti, saavad tasuta kasutada 9. klassi õpilastele mõeldud videote komplekti. Ligipääsuks vajaliku kasutajanime ja parooli saamiseks kirjutage tööraamatu autorile: allarveelmaa8@hotmail.com.

 

AUTORIST

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Allar on pikaajalise kogemusega hinnatud õppematerjalide autor ning tema tegemistest saab täpsemalt infot aadressilt www.allarveelmaa.com