Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale

€ 5.90

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014; formaat 210 × 297 mm,136 lk, pehme köide, värviline

Täiendatud ja parandatud trükk 2016 (lisatud viimaste aastate riigieksamite ülesanded)

Matemaatika tööraamat on mõeldud 8. ja 9. klassi õpilastele. Sellest raamatust on võimalik leida vajalikke valemid, ülesannete näidislahendusi ning ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks.Tööraamatus on järgmised teemad:

 • arvutamine;
 • protsendid;
 • korrutamise abivalemite kasutamine;
 • ratsionaalavaldise lihtsustamine;
 • lineaar- ja ruutvõrrandid;
 • tekstülesanded võrrandi koostamise kohta;
 • lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine;
 • tekstülesanded lineaarvõrrandisüsteemi lahendamise kohta;
 • lineaar- ja ruutfunktsioon. Pöördvõrdeline sõltuvus;
 • tasandilised kujundid;
 • täisnurkse kolmnurga trigonomeetria
 • ruumikujundid;
 • tõenäosusteooria ja statistika elemendid.

Tööraamatus on iga teema puhul esitatud kõigepealt valemid, neile järgnevad näidisülesanded, seejärel ülesanded iseseisvaks lahendamiseks. Mõne ülesande korral tuleb lahendus kirjutada vahetult ülesande järele, mõningatel juhtudel on lahendamiseks eraldatud terve tööraamatu parempoolne lehekülg. Sel juhul on sellel leheküljel märge: „Lahenda siin.“

Koolid, kes on tellinud oma õpilastele tööraamatu klassikomplekti, saavad tasuta kasutada 9. klassi õpilastele mõeldud videote komplekti. Ligipääsuks vajaliku kasutajanime ja parooli saamiseks kirjutage tööraamatu autorile: allarveelmaa8@hotmail.com.

 

AUTORIST

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Allar on pikaajalise kogemusega hinnatud õppematerjalide autor ning tema tegemistest saab täpsemalt infot aadressilt www.allarveelmaa.com 

 

Vigade parandus

Varasemate lõpueksamite ülesannetesse on kahjuks sisse lipsanud mõned vead.

 • Lk 135 ülesandes 5 on puudu viies alapunkt:
  5. Mitme protsendi võrra ja millises suunas muutus 2012. aastal linastunud Ameerika Ühendriikides toodetud täispikkade filmide arv 2009. aastaga võrreldes?
 • Lk 136 ülesanne 3 on ebatäielik, õige tekst on järgmine: “Kassinäitusel olid angoora, siiami, pärsia ja siberi kassid. Siiami kasse oli 2 korda rohkem kui angoora kasse, aga 3 korda vähem kui pärsia kasse. Siberi kasse oli 13 võrra vähem kui pärsia kasse. Mitu kassi igast tõust osales näitusel, kui kokku oli seal 47 kassi?”
 • Lk 138 ülesandes 5 on puudu küsimused:
  1. Arvuta tabelis toodud spetsialistide suurim palgavahe eurodes.
  2. Arvuta kõikide tabelis toodud spetsialistide keskmine brutopalk.
  3. Mitu protsenti moodustas kosmeetiku brutopalk kindlustusmaakleri brutopalgast? Vastus ümarda kümnendikeni.
  4. Statistikaamet prognoosis 2016. aasta Eesti keskmiseks brutopalgaks 1096 eurot. Mart on laenuspetsialist (vt tabel). Mardi brutopalka tõsteti 2016. aasta jaanuaris 15%. Kas tema uus brutopalk ületab prognoositud keskmist brutopalka? Põhjenda oma vastust.

Kõik varasemate aastate eksamitööd on leitavad ka Innove kodulehelt.