Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee.

Meedia ja mõjutamine

€ 18.50

 
Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 112 lk, 2019


Maailmas, kus info hulk on üüratu ning interneti kaudu kõigile ja kõikjal kättesaadav, oleme kõik meediatarbijad ja seetõttu eri meediakanalite kaudu mõjutatavad. Õpik „Meedia ja mõjutamine“ aitab õpilasel lugeda, mõista ja mõtestada sõnumeid, mida vahendatakse meediaväljaannete, sotsiaalmeedia või reklaamide kaudu. Selle eesmärk on tõsta õpilase meediapädevust ja arendada kriitilist lugemisoskust.

Õpikus on 12 peatükki, millest igaüks käsitleb mõnd kindlat aspekti, kuidas meedia meie igapäevaelu võib mõjutada. Iga teema juures on arutelule ja juhtumianalüüsile suunavad ülesanded.

 

  • Autorid on töötanud eri meediaväljaannetes.
  • Materjal esitatud juhtumianalüüsi kaudu.
  • Uue meedia näited.
  • Eesmärk arendada meediapädevust.
  • Näiteid nii Eestist kui ka mujalt maailmast.
  • Lisalugemise viited.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITEST

Lauri Tankler ja Eve Tisler on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna (praegune Ühiskonnateaduste Instituut), töötanud ajakirjanikena eri valdkondades ja olnud gümnaasiumiastme meediaõpetajad.