Mehaanika

€ 18.50

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2017, pehme köide, värviline

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks:

  • dünaamika;
  • töö ja energia;
  • perioodilised liikumised.

Sarnaselt teiste gümnaasiumiõpikutega valmib ka uuendatud „Mehaanikast“ paberõpikuga paralleelselt e-õpik, kuhu on koondatud lisaks põhisisule ka teemakohane interaktiivne materjal.

AUTORIST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning mitmete füüsikaõpikute ja õppematerjalide autor.