Mehaanika. Töövihik

€ 4.90

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2013; B5-formaat, 88 lk, pehme köide, mustvalge

Valminud koostöös Eesti Füüsika Seltsiga.

Töövihik põhineb õpikul – I. Peil. Mehaanika. Töövihiku funktsioon on õppimise juhtimine riikliku õppekava poolt püstitatud nõutavate õpiväljundite saavutamiseks. Vihiku rubrikatsioon vastab õpiku peatükkidele: Kinemaatika, Dünaamika, Võnkumised ja lained, Jäävusseadused mehaanik

Igas peatükis on toodud nõutavad õpitulemused riiklikust ainekavast, oluliste terminite sõnastik, ülesanded õpiväljundite saavutamiseks. Peatükk lõpeb materjali kordamisega. Töövihik koosneb ülesannetest, mis suunavad õpilasi oma teadmisi konstrueerima nii individuaalses töös kui rühmatöös. Praktiliste ja IKT (arvutisimulatsioonid) tööde juhendid on suunatud uurimuslikule tegevusele loodusteadusliku uurimismeetodi kohaselt.

Ülesandeid on nii teoreetiliste teadmiste konstrueerimiseks kui ka teoreetiliste teadmiste rakendamiseks tehniliste seadmete tööpõhimõtete avamiseks. Töövihiku juhendid abistavad õpetajat kujundava hindamise rakendamisel.

 

AUTORIST

Enn Pärtel lõpetas Tartu ülikooli füüsikaosakonna 1970. aastal ning töötas füüsika õppejõuna Tartu ülikoolis ja põhitöö kürvalt ka üldhariduskoolides õpetajana. Ta on olnud paljude õppevahendite ja põhikooli füüsika ning loodusteaduste õpikute autor ning retsensent.