Mehaanika. Töövihik

€ 5.50

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Klamberköide, mustvalge, 88 lk, 2013

Töövihik põhineb Indrek Peili 2012. aastal ilmunud mehaanika õpikul ning kinnistab läbi harjutuste kinemaatika, dünaamika, võnkumiste ja lainete ning mehaanika jäävusseaduste õppesisu.

 


 

 

 

AUTORIST

Enn Pärtel lõpetas Tartu ülikooli füüsikaosakonna 1970. aastal ning töötas füüsika õppejõuna Tartu ülikoolis ja põhitöö kõrvalt ka üldhariduskoolides õpetajana. Ta on olnud paljude õppevahendite ja põhikooli füüsika ning loodusteaduste õpikute autor ning retsensent.