Mikro- ja megamaailma füüsika

€ 16.50

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014; formaat 176 x 250 mm, 150 lk, pehme köide, värviline

Valmis koostöös Eesti Füüsika Seltsiga.

Õpik on jagatud kolmeks osaks: aine ehituse alused, mikromaailma füüsika ja megamaailma füüsika. Esimeses osas käsitletakse molekulaarnähtusi, mis seostuvad aatomivahelise elektromagnetilise vastastikmõjuga: agregaatolekute muutused, faasisiirded, veeaur õhus, pinnanähtused. Mikrofüüsika osas vaadeldakse sügavamalt aineosakeste ehitust, loodusteaduse saavutusi mikromaailma uurimisel 20. sajandi jooksul ja sellega seonduvaid probleeme. megafüüsikas heidetakse pilk maailmaruumi, alates lihtsast taevavaatlusest kuni kosmosetehnika ja universumiteooriateni.

Iga teema juures on näiteid loodusest ja tehnikast, õpik sisaldab küsimusi, harjutusi, ülesandeid ja praktiliste tööde soovitusi.

Sarnaselt teiste füüsika gümnaasiumi õpikutega asub e-õpik aadressil opik.fyysika.ee

 

AUTORIST

Jaan Paaver on olnud viimased 14 aastat Hugo Treffneri gümnaasiumis õpetaja. Ta lõpetas Tartu ülikooli 1981. aastal keemikuna.