Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee.

Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele, II osa

Heli Israel

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

  • Kõigi alateemade kohta on huvitavad ülesanded.
  • Ülesanded toetavad riiklikus õppekavas nõutavate teadmiste ja oskuste omandamist.
  • Lisaülesanded on koostanud kogenud praktik.