Maailmakirjandus

€ 18.50

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 208 lk, 2017


Õpik sisaldab gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Kirjandus antiigist 19. sajandini“ materjali, kuid lisaks Euroopa kirjandusloole tutvustab ka idamaade kultuurilugu. Autor Rein Raud on oma valdkonda hästi tundev autor, kirjandusprofessor, kultuuriteoreetik, kirjanik ja esseist.

Tutvustatakse kirjandusvoolude ajastuomaseid eripärasid ja kirjanduslooliselt tähtsaid ühiskondlikke muutusi. Eesmärk on selgitada õpilasele kirjandusliku mõtte kujunemise seaduspärasusi ning ärgitada mõtlema, kuidas 21. sajandil hinnata kirjanduslikku pärandit. Õpik toetub riiklikule õppekavale, kuid leidub ka õppekavaväliseid teemasid, et õpetajal oleks kirjanduse tutvustamisel suurem valikuvabadus, kirjandushuviline õpilane leiab aga endale põnevat lisalugemist.


  • Esmakordselt kasutatakse Euroopa kirjandusele lisaks ka Aasia tekste ja autoreid. 
  • Iga peatükk käsitleb üht murdepunkti Euroopa või Aasia kirjanduses.
  • Õpetaja saab rikkaliku materjali hulgast sobiva valida.
  • Ilmekad näited aja- ja kirjandusloost.
  • Viited lisamaterjalidele.
  • Ajajoon ja mõisteregister õpiku lõpus. 

 

 

AUTORIST

Rein Raud on Tallinna ülikooli kultuuriteooria professor, Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor. Ta on olnud Tallinna ülikooli ja Eesti humanitaarinstituudi rektor. Rein Raud on kirjutanud romaane ja esseistikat.