Maailmakirjandus

€ 16.50

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Formaat 170 x 240 mm, poolkõva köide, värviline

Ilmunud 2017.

“Maailmakirjanduse” õpik sisaldab kogu ülevaate, mis on vajalik gümnaasiumi kohustusliku kursuse “Kirjandus antiigist 19. sajandini” läbimiseks, kuid annab lisaks Euroopa kirjandusele ka süvendatud sissevaate idamaade kultuurilukku. 

Õpikus tutvustatakse kirjandusvoolude ajastuomaseid eripärasid ja kirjanduslooliselt tähtsaid ühiskondlikke muutusi. Eesmärk on selgitada õpilasele kirjandusliku mõtte kujunemise seaduspärasusi ning panna mõtlema, kuidas 21. sajandil hinnata kirjanduslikku pärandit. 

Õpik toetub riiklikule õppekavale, kuid seal leidub ka õppekavaväliseid teemasid, et õpetajal oleks kirjanduse tutvustamisel suurem valikuvabadus, kirjandushuviline õpilane leiaks aga endale põnevat lisalugemist. 

 

AUTORIST

Rein Raud on Tallinna Ülikooli kultuuriteooria professor, Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor. Ta on olnud Tallinna Ülikooli ja Eesti Humanitaarinstituudi rektor. Rein Raud on kirjutanud romaane ja esseistikat.