Tere, sõber! Õpik, II osa

€ 11.90

Täiendatud trükk 2014/2015; A4-formaat, 108 lk, pehme köide, värviline

Teemad: Mina ja aeg. Kodukoht ja sõbrad. Tervis, keskkond ja meedia. Kevad, soojus ja valgus. Suve ootel.

Õpiku teemad keskenduvad last ümbritsevale keskkonnale, loodusele, loodushoiule,  inimestele, tervisehoiule, tavadele ja sündmustele. Koos õpitakse märkama ja toetama teist inimest, tema vajadusi ja tunnustama tema tugevusi, väiksemaidki saavutusi. Tuuakse esile üldinimlikke – ja kultuurilisi väärtusi.

Õpikus leidub näiteid ja mudeleid kujundavaks hindamiseks, konstruktiive positiivse tagasiside andmiseks, tunnustamiseks.