Tere, sõber! Õpik, I osa

€ 11.90

Täiendatud trükk 2014/2015; A4-formaat, 92 lk, pehme köide, värviline

Teemad: Jälle kooli. Sügis meie ümber.Pere ja kombed. Jõulude ootel.

Õpik-lugemiku teemad on seotud looduskeskkonnaga, kirjeldades aastaaegade vaheldumist, samuti inimestega meie ümber, sõprade ning  perega. Õpilasi suunatakse lahendama iseenda ja suhetega seonduvaid küsimusi.

Tähelepanu keskmes on õpioskuste arendamine, pööratakse tähelepanu suutlikkusele hinnata oma nõrku ja tugevaid külgi läbi igakuise kokkuvõtliku teema MINU ÕPITEE.

Paljud teemad hõlmavad suulise ja kirjaliku keele arendamist ja kirjanduse tutvustamist, mis vahelduvad  keeleõpetuse teemadega. Läbi õpikutesarja pakutakse lugemishuvi äratamiseks rikkalikult tekstitüüpe ning esitatud küsimustega kaasatakse õpilasi ning innustatakse olema lv. Õpik ja samanimeline töövihik toetavad teineteist nii sisu kui mahus.