Ühiskonnaõpetus 6. klassile

€ 13.50

Ilmunud 2014, täiendatud ja parandatud trükk 2016; formaat 190 × 235 mm, 112 lk, pehme köide, värviline 

6. klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitmete teiste õppeainetega nagu ajaloo ja geograafiaga. Õpiku koostamisel on lähtutud uuest põhikooli riiklikust õppkavast ning see jaguneb neljaks osaks: sotsiaalsed suhted; demokraatia; töö ja tarbimine ning meedia ja teave. Õpik on kujundatud ja illustreeritud ajakohaselt ja õpitulemuste saavutamist toetavalt.

Vaadeldakse inimesi meie ümber, kooli ja õpilase kodukohta. Õpikus leidub ka metoodilisi ülesandeid, mis toetavad IKT vahendite kasutamise õppimist ning õpetavad rühma- ja paaristöö tegemist.

 

AUTORIST

Madis Somelar on lõpetanud Tallinna ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala. Alates 2002. aastast töötab oma erialal, hetkel Tallinna Reaalkoolis. Samuti on tal ligi 10-aastane töökogemus põhikooli tasemetööde, lõpueksamite ja riigieksamite hindajana. Lisaks on Madis 2013. aastast Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees.